Obszary biznesowe

Doradzamy Klientowi, jakie rozwiązania pomogą rozwinąć jego biznes (Business Efficiency), co wpłynie pozytywnie na jego marki (Brand Experience), jak optymalizować efektywność komunikacji (Marketing Optimization) oraz jakiej wiedzy o swoim konsumencie potrzebuje i gdzie powinien jej szukać (Consumer Insights).

Business Efficiency

Produkty i rozwiązania pozwalają na strategiczne podejście do rozwoju biznesu w oparciu o analizę, technologie i dane (martech oraz adtech).

CONSULTING

Szczegóły

Strategiczne projekty umożliwiające identyfikację kluczowych wyzwań organizacji (od talentów, przez procesy, po dane i technologię), wypracowanie planu działań, inicjatyw oraz wdrożenie niezbędnych optymalizacji, rozwiązań oraz szkoleń.

CONNECTED
INTELLIGENCE

Szczegóły

Rozwiązania umożliwiające łatwy dostęp do najważniejszych informacji, w dowolnym miejscu i czasie, oraz wydobycie pełnego potencjału z danych, dzięki ich uporządkowaniu, połączeniu i wizualizacji w sposób odpowiadający na potrzeby i wyzwania biznesu naszych Klientów.

PORTFOLIO
OPTIMIZATION

Szczegóły

Narzędzia służące optymalizacji budżetów marketingowych. Wykorzystują modele ekonometryczne, które pokazują efektywność poszczególnych działań komunikacyjnych i zależności między nimi. Dostarczają jasnych, opartych na danych, rekomendacji wykorzystania budżetu.

DATA
LEAD

Szczegóły

Usługi zapewniające stałe wsparcie i doradztwo ze strony ekspertów YOTTA przy realizacji projektów z obszarów związanych z wdrożeniem, wykorzystaniem i rozwojem narzędzi i technologii marketingowych.

Brand Experience

Produkty i rozwiązania pozwalają budować i zwiększać siłę marki.

BRAND
& CONSUMER

Szczegóły

Rozwiązania pomagające kompleksowo zrozumieć i zdefiniować, kim jest konsument i jak doświadcza kategorie oraz marki. Dzięki nim możemy zdefiniować grupę docelową, zrozumieć proces podejmowania decyzji zakupowej oraz ustalić mocne i słabe strony marki.

CREATIVE
STUDY

Szczegóły

Narzędzia pozwalające na ocenę i testowanie kreacji, a także pomysłów kreatywnych, na różnym etapie jej przygotowania: zarówno w wersji szybkiej, jak i pogłębionej. Pozwalają ocenić, które kreacje mają największy potencjał na osiągnięcie zakładanych celów marki.

COMMUNICATION
IMPACT STUDY

Szczegóły

Produkty służące do analizy komunikacji lub jej wybranych elementów np. influencerów, contentu czy działań PR. Pozwalają zrozumieć wpływ kampanii na KPI marki – zarówno zasięgowe, komunikacyjne, jak i wizerunkowe – dostarczając również rekomendacji na przyszłość.

BRAND
EQUITY STUDY

Szczegóły

Produkty umożliwiające analizę doświadczenia konsumentów z marką w ramach danej kategorii; w kanałach paid, ownded i earned. Dostarczają rekomendacji, których z nich należy wykorzystać do efektywnego budowania wartości marki.

BRAND HEALTH TRACKING

Szczegóły

Mierzy pozycję marki na tle głównej konkurencji, w wybranej kategorii. Wykonanie kilku pomiarów pozwala na tracking najważniejszych dla marki wskaźników (KPI) w czasie na tle konkurencji.

Consumer Insights

Produkty i rozwiązania pozwalają lepiej poznać i zrozumieć zachowania oraz postawy konsumentów.

AGILE
INSIGHT

Szczegóły

Zestaw narzędzi umożliwiających szybkie i wydajne pozyskanie danych oraz wiedzy na temat konsumentów, zjawisk, marek, kategorii i trendów.

DATA DRIVEN
SEGMENTATION

Szczegóły

Instrumenty umożliwiające precyzyjną segmentację i aktywację grup klientów w oparciu o ich rzeczywiste zachowania. Pozwalają na ocenę wartości poszczególnych klientów i jej zmian w czasie oraz zrozumienie charakterystyki poszczególnych segmentów.

PERSON
EVALUATOR

Szczegóły

Produkty umożliwiające wybór ambasadorów, celebrytów lub influencerów najlepiej dopasowanych do aktualnych potrzeb marki oraz wzmacniających z nią pożądane asocjacje.

USER
EXPERIENCE

Szczegóły

Usługi umożliwiające kompleksową ocenę i optymalizację User Experience (doświadczenia użytkownika) na wszystkich etapach kontaktu użytkownika z marką w Internecie i aplikacjach mobilnych.

CONSUMER VALUE
TARGETING

Szczegóły

Unikalne rozwiązanie do segmentacji konsumentów, umożliwiające zrozumienie specyfiki i wskazanie grup mających największe znaczenie dla wzrostu biznesu.

Marketing Optimization

Rozwiązania umożliwiające ocenę i poprawę efektywności prowadzonych działań marketingowych.

ATRIBUTION

Szczegóły

Rozwiązania umożliwiające ocenę i optymalizację efektywności poszczególnych działań marketingowych i kanałów komunikacji na każdym etapie ścieżki zakupowej online.

DIRECT
IMPACT

Szczegóły

Produkt służący do analizy krótkoterminowego wpływu reklamy (TV, Radio) na wybrane KPI marki (np. leady, sprzedaż) w kampaniach typu „direct” („zadzwoń”, „wejdź na www”).

MARKETING MIX
MODELLING

Szczegóły

Zestaw zaawansowanych analitycznie narzędzi pozwalający dokładnie wskazać, za jaką część sprzedaży odpowiada każdy element marketing-mixu i pozwalający ocenić jego efektywność. Dostarcza bardzo szczegółowych wniosków do optymalizacji strategii marketingowej marki.

WEB & APP
ANALYSIS

Szczegóły

Instrumenty służące do pełnego pomiaru KPI i aktywności użytkowników na stronie lub w aplikacji. Umożliwiają prowadzenie zaawansowanych analiz, segmentacje i dalszą aktywację użytkowników oraz optymalizację strony lub aplikacji pod kątem realizacji KPI.

TAXONOMY
TOOL

Szczegóły

Usługa umożliwia zapewnienie spójności danych pochodzących z różnych źródeł (systemów, aktywności, dostawców). Pomaga w standaryzacji raportowania w ramach całej organizacji i zapewnieniu porównywalności danych.

FOOTFALL

Szczegóły

Jego zadaniem jest połączenie działań marketingowych w digital z wizytami w sklepach stacjonarnych. Pozwala na identyfikacje najbardziej skutecznych kanałów i treści oraz optymalizację działań pod kątem zwiększenia wizyt w sklepach.