Brand & Consumer

Rozwiązania pomagające kompleksowo zrozumieć i zdefiniować, kim jest konsument i jak doświadcza kategorie oraz marki. Dzięki nim możemy zdefiniować grupę docelową, zrozumieć proces podejmowania decyzji zakupowej oraz ustalić mocne i słabe strony marki.

Barriers & Drivers

Identyfikuje cechy wyróżniające markę, a także pozwala na zrozumienie barier i czynników wpływających na wybór marki lub marek konkurencyjnych. Narzędzie to jest często wykorzystywane w procesie pozycjonowania marki.

Consumer 360

Rozwiązanie współtworzone razem z zespołami strategii, pozwalające stworzyć kompleksowy portret konsumenta w kategorii, począwszy od demografii, psychografii, konsumpcji mediów i treści, przez komunikację, analizę konkurencji, po segmentację.

Social Intelligence

Odpowiada na pytania: z jakim nastawieniem emocjonalnym, ile, gdzie, jak, o czym i co piszą internauci na temat marki i jej konkurencji lub danego zagadnienia.

Usage & Attitude

Pozwala markom na poznanie i lepsze zrozumienie konsumentów pod kątem ich postaw, zwyczajów, barier i motywacji w danym obszarze życia (kategorii produktów, obszarze aktywności, itp.).