Marketing Mix Modeling

Zestaw zaawansowanych analitycznie narzędzi pozwalający dokładnie wskazać, za jaką część sprzedaży odpowiada każdy element marketing-mixu i pozwalający ocenić jego efektywność. Dostarcza bardzo szczegółowych wniosków do optymalizacji strategii marketingowej marki.

MMM 2.0

Optymalizuje i mierzy efektywność wszystkich elementów marketing-mix. Zapewnia największą na rynku szczegółowość analizy efektywności mediów.

SMMM 2.0

Oferuje optymalizację i rozszerzonego pomiar efektywności wszystkich czynników marketing-mix, z uwzględnieniem synergii w obrębie mediów paid.

POEM

Oferuje optymalizację i pełny pomiar efektywności wszystkich czynników marketing-mix, z uwzględnieniem roli mediów paid, owned oraz earned.

Media Impact Simulator

Produkt oparty o wyniki modelu ekonometrycznego klienta pozwala na porównywanie scenariuszy planów mediowych i wybór takiego, który daje największy ROI.

Media Impact Optimizer

Produkt oparty o wyniki modelu ekonometrycznego klienta pozwalający na optymalizację planu mediowego pod kątem maksymalizacji ROI przy założonym budżecie.