Produkty Consultingowe

Zestaw produktów dających możliwości klientom ocenę rozwoju ich biznesu digitalowego, dojrzałości marketingowej firmy pod kątem działań w obszarach operacyjnych, taktycznych, czy też strategicznych.

Cookie-less Impact Assessment (CIA)

Szczegóły

CIA zawiera pytania oceniające operacyjny wpływ deprecjacji plików cookie stron trzecich. Produkt powstał w celu zrozumienia i wskazania priorytetów istotnych dla klientów związanych z wpływem kwestii prywatności na ekosystem digitalowy.

Channel Activation Maturity Index (CAMI)

Szczegóły

CAMI pozwala na uzyskanie wglądu w płatne kanały digitalowe klienta (Programmatic, Search, Social). Jego celem jest wiedza o mocnych i słabych stronach tych kanałów, aby umożliwić ich rozwój i ocenę dojrzałości digitalowej.

Digital Maturity Index (DMI)

Szczegóły

DMI pozwala ocenić aktualną dojrzałość marketingową klienta. Produkt powstał w celu identyfikacji mocnych stron i obszarów do rozwoju oraz opracowania roadmapy inicjatyw i rozwiązań, które będą motorem dla wzrostu dojrzałości digitalowej.

Data Maturity Model (DMM)

Szczegóły

DMM jest kompleksowym audytem zasobów i procesów danowych, digitalowych w firmie. Klient otrzymuje szczegółowy obraz stopnia rozwoju „dojrzałości danowej” w oparciu o diagnozę Gap Analysis – w obszarach: dane, platformy, procesy i ludzie.