Data Driven Segmentation

Instrumenty umożliwiające precyzyjną segmentację i aktywację grup klientów w oparciu o ich rzeczywiste zachowania. Pozwalają na ocenę wartości poszczególnych klientów i jej zmian w czasie oraz zrozumienie charakterystyki poszczególnych segmentów.

Scoring

Służy optymalizacji działań remarketingowych. Umożliwia segmentację użytkowników w oparciu o aktywności na stronie i prawdopodobieństwo dokonania konwersji.

Machine Learning Scoring

Wykorzystuje sztuczną inteligencję, służy do optymalizacji działań remarketingowych. Działa podobnie do Scoring, wykorzystując większą ilość informacji na temat użytkownika strony i algorytmy Machine Learning.

Customer Lifetime Value

Oparty na modelu przewidującego zachowania transakcyjne klientów, pozwala na prognozowanie i optymalizowania wartości użytkownika w czasie, budowę segmentów komunikacyjnych oraz dobór najlepszych kanałów dotarcia.