Creative Study

Narzędzia pozwalające na ocenę i testowanie kreacji, a także pomysłów kreatywnych, na różnym etapie jej przygotowania: zarówno w wersji szybkiej, jak i pogłębionej. Pozwalają ocenić, które kreacje mają największy potencjał na osiągnięcie zakładanych celów marki.

Agile Creative Testing

Pozwala na szybką ocenę kreacji lub konceptów na różnym etapie gotowości, a także decyzję o kierunku kreatywnym i wyłonienie kreacji o największym potencjale na osiągnięcie zakładanych KPI marki.

Digital Creative Booster

Ten dwuetapowy proces umożliwia analizę nawet kilkudziesięciu kreacji digitalowych przez AI oraz ocenę najlepszych z nich pod kątem realizacji KPI marki, przez odbiorców z TG.

Full Creative Testing

Jego zadaniem jest pogłębione testowanie kreacji lub konceptów na różnym etapie gotowości. Pozwala na testowanie w oparciu o rozbudowane KPI marki uzupełnione dodatkowo o wskaźniki dodane przez Klienta.