Connected Intelligence

Rozwiązania umożliwiające łatwy dostęp do najważniejszych informacji, w dowolnym miejscu i czasie, oraz wydobycie pełnego potencjału z danych, dzięki ich uporządkowaniu, połączeniu i wizualizacji w sposób odpowiadający na potrzeby i wyzwania biznesu naszych Klientów.

Connected Database

Umożliwia stworzenie bazy danych, która stanowi podstawę do dalszej pracy z danymi w organizacji. Connected Database automatyzuje proces zbierania danych, zapewnia spójną taksonomię i odpowiednią architekturę danych.

Connected Reporting

System automatyzuje i usprawnia procesy zbierania, łączenia (np. przy wykorzystaniu Connected Database lub rozwiązań Klienta), raportowania i analizy danych.

Connected Dashboards

Daje możliwość szybszego i stałego dostępu do raportów i kluczowych danych. Umożliwia również wizualizację danych, ich dalszą analizę i wnioskowanie.

Connected Development

Pozwala zaprojektować, budowę i rozwój oprogramowania, aplikacji lub rozwiązań technologicznych, które odpowiadają na niezaadresowane przez istniejące rozwiązania, potrzeby naszych Klientów.