User Experience

Usługi umożliwiające kompleksową ocenę i optymalizację User Experience (doświadczenia użytkownika) na wszystkich etapach kontaktu użytkownika z marką w Internecie i aplikacjach mobilnych.

UX Audit

Audyt funkcjonalności i przyjazności strony lub aplikacji dla użytkowników. Prowadzi do poprawy doświadczenia użytkownika (UX), pozwala na optymalizację działań marketingowych i zwiększenie konwersji.

UX Tool Implementation

Pozwala na wdrożenie i konfigurację narzędzi do gromadzenia danych o interakcji użytkownika ze stroną lub aplikacją. Stanowi pierwszy krok na drodze do monitorowania i optymalizacji UX strony.

UX Analysis

Dostarcza zestaw rekomendacji oraz plan działania prowadzący do zwiększenia użyteczności strony lub aplikacji, poprawy doświadczenia użytkownika (UX) i zwiększenie konwersji.

UX Analysis Training

Szkolenie podnoszące kwalifikacje w zakresie poprawy doświadczenia użytkownika (UX), optymalizacji strony lub aplikacji i zwiększania konwersji. Dostarcza praktyczną wiedzę z zakresu metod, narzędzi i analizy danych.

AB Testing

Pomaga w optymalizacji strony, pod kątem konwersji lub realizacji innych KPI. Polega na realizacji eksperymentu z użyciem dwóch lub więcej wersji strony internetowej, jej elementów lub kreacji.