Polityka prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONY INTERNETOWE ADMINISTRATORA

W związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej poniżej wymienione firmy zbierają dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o Twojej aktywności na stronie internetowej. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Strony internetowej.

Kto przetwarza dane?

„My” w dalszej części dokumentu to współadministratorzy. Współadministratorami danych są następujące podmioty należące do Grupy Publicis:

PGP hub sp. z o.o.; ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa
Starcom sp. z o.o.; ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa
Zenith Poland sp. z o.o.; ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa

Wspólnie dbamy o zawartość tej strony internetowej i decydujemy o celach i środkach, dla których używane są dane.

Jakie dane są przetwarzane?

Dane powiązane z użytkowaniem strony:

Dane, które przetwarzamy to dane połączone z Twoim identyfikatorem cookie. Dane te dotyczą Twojego zachowania na naszej stronie i Twojej interakcji z wyświetlanymi Ci reklamami czyli dotyczą liczby odsłon (kliknięć), czasu spędzonego na naszej stronie, danych technicznych używanego przez Ciebie urządzenia. Dane zbierane mogą być przez dostawców, o których informacje znajdziesz w banerze zarządzającym zgodami, który pojawia się przy pierwszym otwarciu strony (lub przy otwarciu jej w trybie prywatnym).

W przypadku zapisywania się na newsletter:

Zbieramy adres email. Przy wysyłce newsletterów możemy używać systemów, które pozwalają nam na weryfikację czy newsletter do Ciebie dotarł lub czy wzbudził Twoje zainteresowanie, np. możemy sprawdzić czy go otworzyłeś i która z informacji Cię zainteresowała. Robimy to, by przygotowywać coraz lepsze newslettery dla odbiorców naszej komunikacji marketingowej.

W formularzu kontaktowym:

Podajesz dane potrzebne do nawiązania z nami kontaktu takie jak imię i nazwisko oraz adres email i numer telefonu.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są dane?

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

PODSTAWA PRAWNA

CZAS PRZETWARZANIA

INFORMACJE O TWOIM UŻYTKOWANIU STRONY

zbierane są w celach statystycznych, w celu dostosowania reklam do Twoich preferencji i innych określonych przez baner w tym firmom wskazanym przez baner zarządzający zgodami

prawnie uzasadniony interes współadministratorów w związku z Twoją zgoda wyrażoną w oparciu o prawo telekomunikacyjne. Interes polega na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług

czas życia plików cookies, a w sytuacji korzystania dostawców – przez czas określony w ich politykach

W PRZYPADKU ZAPISYWANIA SIĘ NA NEWSLETTER

przetwarzamy dane w celu dostarczania informacji marketingowej i dostosowywania jej do zainteresowań naszych odbiorców

prawnie uzasadniony interes współadministratorów w związku z zapisaniem się na newsletter. Interes polega na dostarczaniu newslettera marketingowego i prowadzeniu analiz stopnia zainteresowania treściami newslettera

do momentu wyrażenia sprzeciwu

W FORMULARZU KONTAKTOWYM:

przetwarzamy dane w celu dostarczania informacji marketingowej o którą poprosisz lub w celu zrealizowania Twojej prośby

prawnie uzasadniony interes współadministratorów w związku z Twoją zgoda wyrażoną w oparciu o prawo telekomunikacyjnei ustawę o świadczeniu usług droga elektroniczną. Interes polega na dostarczaniu informacji marketingowej o którą poprosisz lub w celu zrealizowania Twojej prośby.

do momentu wyrażenia sprzeciwu

WSZYSTKIE POWYŻSZE

w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami

prawnie uzasadniony interes współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie ich praw

do momentu wyrażenia sprzeciwu i jego skutku

 

Do kogo dane są przesyłane, komu udostępniane?

Twoje dane mogą być udostępniane:

 1. podmiotom, które pomagają świadczyć usługi współadministratorów dla państwa rzecz, w tym organizującym wydarzenia, webinary, konkursy i akcje promocyjne;
 2. podmiotom zewnętrznym prowadzącym działalność audytorską lub kontrolną wobec Wspóladministratorów, w tym podmiotom z Grupy Publicis;
 3. dostawcom systemów informatycznych i hostingowych, w tym Microsoft;
 4. firmom prowadzącym badania satysfakcji;
 5. dostawcom usług analitycznych i reklamowych związanych z plikami cookies i podobnymi technologiami, w tym firmom wskazanym przez baner zarządzający zgodami;
 6. firmom świadczącym usługi prawne i doradcze inne w celu zapewnienia przestrzegania przepisów, organom nadzorczym na ich żądanie.

Dane związanych z plikami cookies i podobnymi technologiami możemy przekazać podmiotom, które dostarczają nam statystyk w zakresie odwiedzin naszej strony lub dopasowują wyświetlane Ci reklamy do Twoich preferencji obliczonych zgodnie z ich algorytmami. Mogą one zbierać informacje na innych stronach internetowych, które odwiedzasz. Firmy te wskazane są w banerze zarządzającym zgodami.

Czy moje dane są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej?

Dane są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony Twoich praw, bezpieczeństwa Twoich danych i legalność takiej operacji.

Jakie są moje prawa?

W poszanowaniu Twoich praw osobistych wspieramy ochronę danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nasi dostawcy zapewniają Ci prawo do żądania:

 • przenoszenia danych (zmiany administratora danych);
  • usunięcia danych, które Ciebie dotyczą;
  • sprostowania danych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • uzyskania informacji na temat danych, które Ciebie dotyczą;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz w związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji (profilowanie).

W celu ich zrealizowania, skorzystaj z odpowiednich narzędzi na stronach naszych dostawców, np. https://privacy.google.com/take-control.html.

Czy muszę udostępniać dane?

Podanie danych jest dobrowolne, tj. nie musisz udostępniać danych. Jeśli nie chcesz, możesz zablokować nadawanie cookies w przeglądarce lub skorzystać z przysługujących Ci praw (opisanych w punkcie wyżej).

Czy na podstawie tych danych prognozowane są moje zainteresowania lub inne informacje o mnie?

Twoje dane mogą być wykorzystywane także w sposób zautomatyzowany w celu analizy lub prognozowania Twoich zainteresowań, takich jak zainteresowania zakupowe. W każdym czasie możesz wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych dla tych celów. Aby tego dokonać, skorzystaj z narzędzi na stronach naszych dostawców wskazanych w banerze zarządzającym zgodą lub skontaktuj się na adres podany niżej.

Jak mogę się kontaktować w sprawie przetwarzania moich danych?

Współadministratorzy wyznaczyli punkt kontaktowy. Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie przetwarzania danych możesz zgłaszać wypełniając formularz ”KONTAKT” na stronie pod adresem mailowym [email protected]. Jeśli uważasz, że działamy niezgodnie z niniejszymi zasadami lub jeśli masz w odniesieniu do nich jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt. Możesz także złożyć formalną skargę do właściwego organu ochrony danych osobowych.