Portfolio optimization

Zestaw produktów dających możliwości klientom ocenę rozwoju ich biznesu digitalowego, dojrzałości marketingowej firmy pod kątem działań w obszarach operacyjnych, taktycznych, czy też strategicznych.

Portfolio Optimization

Pozwala na optymalne rozłożenie budżetu mediowego między rynki, marki i media w ramach całego portfolio klienta. Efektem są aplikowalne rekomendacje, oparte o efektywność (ROI), mierzące wpływ inwestycji mediowych na biznes.

Portfolio Media Budget Optimizer

Bazuje na wynikach modeli ekonometrycznych Klienta, pozwalających na optymalizację planów mediowych, w ramach całego portfolio marek, pod kątem maksymalizacji ROI.

Portfolio Media Budget Simulator

Opiera się na wynikach modeli ekonometrycznych Klienta, pozwalających na porównywanie wariantów planów mediowych i wybór tego, który daje największy zwrot z inwestycji (ROI).