Web & App Analysis

Instrumenty służące do pełnego pomiaru KPI i aktywności użytkowników na stronie lub w aplikacji. Umożliwiają prowadzenie zaawansowanych analiz, segmentacje i dalszą aktywację użytkowników oraz optymalizację strony lub aplikacji pod kątem realizacji KPI.

Web & Analytics Audit

Audyt poprawności konfiguracji narzędzi i zbieranych danych ze strony lub aplikacji. Zapewnia kompletność pomiaru i monitorowanie wszystkich istotnych wskaźników (KPI).

Web & App Tool Implementation

Pozwala na wdrożenie i konfigurację narzędzi do do pomiaru aktywności użytkowników na stronie i w aplikacji. Zapewnia stabilną bazę dla dalszych analiz i optymalizacji.

Web&App Data Reporting

Usługa zapewniająca wsparcie w zakresie analizy, wnioskowania, rekomendacji, wizualizacji i raportowania wyników strony lub aplikacji.

Web & App Data Analysis

Dostarcza rekomendacje i insighty wspierające optymalizację działań marketingowych i poprawę konwersji.

Web Analytics Training

Szkolenie podnoszące kwalifikacje w zakresie obszaru web analityki, nastawione na pozyskanie praktycznej wiedzy umożliwiającej samodzielne prowadzenie zaawansowanych analiz.