Direct Impact

Produkt służący do analizy krótkoterminowego wpływu reklamy (TV, Radio) na wybrane KPI marki (np. leady, sprzedaż) w kampaniach typu „direct” („zadzwoń”, „wejdź na www”).

Direct TV

Porównuje efektywność poszczególnych elementów taktyki TV (np. grup stacji, pasm czasowych, pozycji w bloku reklamowym, itp.) oraz optymalizację przyszłych działań.

Direct Radio

Porównuje efektywność różnych elementów taktyki radiowej (np. stacji radiowych, nadawców, pasm czasowych, pozycji w bloku reklamowym, itp.) oraz optymalizację przyszłych działań.