Case Studies

Consumer 360

Jak zbudować kompleksowy i wyczerpujący obraz konsumenta oraz założeń strategii komunikacji. Czyli zrozum, zdefiniuj lub przedefiniuj oraz zweryfikuj swoją grupę docelową pod kątem jej aktualności i dopasowania

Przeczytaj więcej

Jak modelowanie marketing mix z wykorzystaniem open-source pozwoliło agencji YOTTA na szybką optymalizację media mixu marki

YOTTA jest agencją doradczo-wdrożeniową działającą w obszarze danych i technologii. Jako część Publicis Groupe, YOTTA specjalizuje się w projektach analitycznych, badawczych i technologicznych. Zespół YOTTA potrafi spojrzeć na biznesy ze wszystkich tych perspektyw, łącząc i wzmacniając wiedzę zdobytą z każdej z nich. Przez lepsze zrozumienie ludzkich zachowań i wdrożenie odpowiednich rozwiązań technologicznych, YOTTA ma realny wpływ na wzrost biznesu swoich klientów.

Przeczytaj więcej

JAK WZMOCNIĆ KLUCZOWE WSKAŹNIKI MARKI ZA POMOCĄ SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI?

Marka naszego Klienta, lidera w kategorii smartfonów, miała wysoki poziom wskaźników wizerunkowych (świadomości, rozważania, preferencji), wyróżniała się także jako godna zaufania i cieszyła się dobrą opinią. Była także przykładem dobrze prowadzonej komunikacji wielokanałowej. Niepokój działów marketingu i sprzedaży wzbudzały jednak działania konkurencji, które stopniowo powodowały, że obniżała się pozycja Marki, jej mentalna dostępność, przewaga wizerunkowa nad konkurentami a w długim terminie, malały perspektywy wzrostu biznesu.

Przeczytaj więcej

JAK – W 30 SEKUND – UZYSKAĆ DOSTĘP DO NAJWAŻNIEJSZYCH DANYCH O BIZNESIE?

Nasz Klient był jednym z prekursorów, obecnie bardzo dynamicznie rozwijającej się kategorii, jaką jest e-grocery (zakupy spożywcze online). ​
W procesie podejmowania strategicznych i taktycznych decyzji biznesowych i marketingowych wykorzystywane były dane sprzedażowe pochodzące ​
z systemów Klienta oraz szereg raportów efektywności działań, dostarczanych przez współpracujące z Klientem agencje. Z punktu widzenia kadry managerskiej kluczowe było posiadanie szybkiego dostępu do pełnych, przekrojowych i wiarygodnych danych.

Przeczytaj więcej

JAK – DZIĘKI POPRAWIE DOŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA (UX) – PODNIEŚĆ CONVERSION RATE O 22%?

Nasz Klient, działający w branży usług finansowych, wykorzystywał własną stronę internetową do generowania zainteresowania swoimi usługami. Stanowiła ona także jeden z pierwszych kroków w procesie sprzedażowym ​
(Upper Funnel).​ Po pewnym czasie prowadzenia serwisu Klient zauważył, że strona nie realizuje stawianych przed nią celów. Wykorzystując wewnętrzne zasoby (in-housing) zdecydował się na przeprowadzenie szeregu modyfikacji. Niestety one również nie przyniosły spodziewanych rezultatów.

Przeczytaj więcej

JAK PRZYSPIESZYĆ PROCES BUDOWANIA DOJRZAŁOŚĆI CYFROWEJ ORGANIZACJI?

W ciągu ostatnich kilku lat mamy do czynienia z rosnącą dynamiką rozwoju technologii, co przekłada się na wzrost możliwości związanych ​
z wykorzystaniem oraz gromadzeniem danych, zwłaszcza w obszarze digital marketingu. ​Ten trend, pomimo oczywistych korzyści, kryje w sobie szereg wyzwań, takich jak mnogość systemów, ich niekompatybilność, silosowość danych oraz konieczność zbudowania odpowiednich procesów czy pozyskanie odpowiednich umiejętności i kompetencji.​ Nasz klient był świadom wyzwań i konieczności wprowadzenia zmian, stojących na drodze do pełnej transformacji cyfrowej i sukcesu biznesowego. Nie wiedział jednak, w jaki sposób zarządzić procesem w swojej organizacji, jakie inicjatywy podjąć, kogo zaangażować, jakie technologie wdrożyć.

Przeczytaj więcej

JAK MOŻEMY CI POMÓC?​

JEŻELI CHCESZ ŻEBYŚMY POMOGLI ZAADRESOWAĆ TWOJE WYZWANIA