JAK – W 30 SEKUND – UZYSKAĆ DOSTĘP DO NAJWAŻNIEJSZYCH DANYCH O BIZNESIE?

Nasz Klient był jednym z prekursorów, obecnie bardzo dynamicznie rozwijającej się kategorii, jaką jest e-grocery (zakupy spożywcze online). ​ W procesie podejmowania strategicznych i taktycznych decyzji biznesowych i marketingowych wykorzystywane były dane sprzedażowe pochodzące ​ z systemów Klienta oraz szereg raportów efektywności działań, dostarczanych przez współpracujące z Klientem agencje. Z punktu widzenia kadry managerskiej kluczowe było posiadanie szybkiego dostępu do pełnych, przekrojowych i wiarygodnych danych.

WYZWANIE

Wyzwaniem dla kadry zarządzającej był brak możliwości odpowiednio szybkiej reakcji w kategorii z dynamicznie działającą konkurencją, gdzie marketerzy poddani są ciągłej presji czasu czasu, zarządzamy dużą rotacją promocji i musimy reagować niemalże w czasie rzeczywistym.

Przyczyną tego stanu rzeczy była konieczność mozolnego łączenia i weryfikacji danych pochodzących z wielu źródeł i systemów. Dopiero po przeprowadzeniu tego procesu możliwe było zrobienie analiz i podjęcie decyzji.

Dla Klienta często oznaczało to utratę przewagi konkurencyjnej i znajdowało odzwierciedlenie w wynikach biznesowych.

Rozwiązanie

Po analizie sytuacji zaproponowaliśmy wdrożenie naszego rozwiązania Business Intelligence.

Na samym początku procesu pozwoliło ono na zebranie w jednym miejscu wszystkich kluczowych danych. Następnie stworzyliśmy mechanizm łączący i porządkujący dane (Data Lake), którego celem było znalezienie wspólnego mianownika dla rożnych danych i zmiennych.

Ostatnim krokiem był warsztat, na którym wspólnie z Klientem wypracowaliśmy strukturę zarządzania informacjami i danymi. Celem warsztatu było dostarczenie każdej osobie korzystającej z rozwiązania Business Intelligence tych informacji, które były kluczowe z punktu widzenia roli, celów, zadań i podejmowanych decyzji.

Efekt

Efektem było stworzenie szeregu dashboardów managerskich gromadzących w jednym miejscu kluczowe informacje dotyczące biznesu Klienta.

Z dowolnego miejsca na świecie, w ciągu kilku sekund, dostępne były zarówno wysokopoziomowe raporty dotyczące kondycji marki, jak i szczegółowe raporty dotyczące obsługi zamówień.

Wprowadzenie rozwiązania umożliwiło podejmowanie szybkich decyzji i reagowanie
na zmieniającą się sytuację rynkową.

Bez konieczności prowadzenia żmudnego procesu analizy i łączenia danych, możliwy
był dostęp do takich informacji, jak poziom sprzedaży, marżowość, reklamacje, oceny jakości obsługi czy zarządzania pracą kierowców

CASE STUDIES

Zobacz jak nasze podejście wdrażamy w praktyce.

Poznaj  nasze case studies.

JAK MOŻEMY CI POMÓC?​

JEŻELI CHCESZ ŻEBYŚMY POMOGLI ZAADRESOWAĆ TWOJE WYZWANIA