JAK WZMOCNIĆ KLUCZOWE WSKAŹNIKI MARKI ZA POMOCĄ SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI?

Marka naszego Klienta, lidera w kategorii smartfonów, miała wysoki poziom wskaźników wizerunkowych (świadomości, rozważania, preferencji), wyróżniała się także jako godna zaufania i cieszyła się dobrą opinią. Była także przykładem dobrze prowadzonej komunikacji wielokanałowej. Niepokój działów marketingu i sprzedaży wzbudzały jednak działania konkurencji, które stopniowo powodowały, że obniżała się pozycja Marki, jej mentalna dostępność, przewaga wizerunkowa nad konkurentami a w długim terminie, malały perspektywy wzrostu biznesu.

WYZWANIE

W tej sytuacji nasz Klient stanął przed wyzwaniem nie tylko utrzymania swojej pozycji, ale także wzmacniania swojego wizerunku. Podstawowe pytania brzmiały:

  • Jak posiadając wielokanałową komunikację, zoptymalizowaną do granic możliwości urosnąć na wymiarach, które są już wysokie?
  • Jak przy mnogości komunikatów i kanałów zdobyć wiedzę, które z nich wpłynęły na KPI marki zarówno na poziomie całej kampanii, pojedynczych touchpointów, jak i różnych ich kombinacji oraz…
  • Jak tę wiedzę zastosować w praktyce w przyszłych działaniach?

Rozwiązanie

Na te potrzeby Klienta odpowiedziało Full Communication Study – rozwiązanie badawcze dostarczające unikalnej wiedzy na temat wpływu kampanii i jej poszczególnych elementów na KPI marki.

Dzięki zaprojektowanej serii pomiarów dla 3 kolejnych kampanii, po każdej z nich, dostarczaliśmy konkretnych rekomendacji o najbardziej efektywnych liniach kreatywnych, również na poziomie poszczególnych kanałów czy etapu lejka zakupowego.

Na bazie insightów z każdego kolejnego badania Full Comunication Study doradziliśmy, co warto zintensyfikować, jakie działania ograniczyć, a także na co zwrócić uwagę przy kolejnych kampaniach.

Efekt

W ciągu 3 kwartałów największy producent smartfonów w Polsce, wprowadzając zmiany
na bazie naszych rekomendacji, zanotował wzrosty z już wcześniej wysokich poziomów wskaźników takich jak:

  • Top of Mind – wzrost o 3pp. w drugiej fali badania i o kolejne 8pp. w trzeciej
  • Świadomość spontaniczna – została podniesiona o 1pp. w drugiej fali i o kolejne 2 pp. w kolejnej!
  • Odnotowano znaczącą poprawę wizerunku marki: po trzeciej kampanii (vs druga) marka naszego Klienta zyskała wzrosty na 4 kluczowych atrybutach.

CASE STUDIES

Zobacz jak nasze podejście wdrażamy w praktyce.

Poznaj  nasze case studies.

JAK MOŻEMY CI POMÓC?​

JEŻELI CHCESZ ŻEBYŚMY POMOGLI ZAADRESOWAĆ TWOJE WYZWANIA