One Reach – przyszłość planowania mediów

Landscape mediowy nigdy nie był tak bardzo złożony i nie spodziewamy się, że ten proces się zatrzyma. Jesteśmy świadkami postępującej fragmentaryzacji mediów, a planowanie zasięgowych kampanii, wymaga stałego poszerzania media splitu. Osiągnięcie poziomów dotarcia, jakie jeszcze kilka lat temu generowała kampania emitowana w czterech głównych stacjach telewizyjnych, wymaga obecnie wyjścia poza TV i użycia znacznie większej liczby touchpointów. Zmienia się czas i sposób korzystania z mediów, egalitarność dostępu do internetu zmieniła wszystko, a już tym bardziej w młodych grupach. Efektywne kampanie są multimedialne, a ich zaplanowanie wymaga narzędzi, które obejmą cały ekosystem mediów.

Jednym z kluczowych parametrów kampanii jest łączny zasięg. Nie chcieliśmy zatrzymywać się na precyzyjnym planowaniu w obrębie poszczególnych touchpointów, dla nas istotne było całościowe podejście do wszystkich mediów rekomendowanych w kampanii, wyciąganie wniosków z duplikacji użytkowników w obrębie poszczególnych mediów i taka optymalizacja punktów styku, żeby osiągnąć największą wartość dodaną pod kątem unikalnego zasięgu w grupie celowej.

Dane, na których pracujemy pochodzą z wielu źródeł. Ich integracja po stronie wydawców jest trudna lub niemożliwa. Mamy na rynku fuzję danych obejmujących telewizję, internet i radio, ale nadal ogromna liczba formatów i placementów dostępnych reklamowo pozostaje poza zintegrowanym monitoringiem.

 

Na tak zdefiniowane wyzwania odpowiada stworzone przez nas narzędzie One Reach. 

One Reach to innowacyjne rozwiązanie AI autorstwa YOTTA, agencji doradczo-wdrożeniowej, będącej częścią Publicis Groupe, które służy do predykcji zasięgu multi-touchpointowych kampanii mediowych. Obecnie stosuje się wiele metod jego szacowania, ale często ze względów praktycznych wykorzystuje się metodę Sainsbury’ego. Opiera się ona na założeniu o niezależności mediów, co jednak jest dalekie od stanu faktycznego: wyjaśnia to zjawisko tzw. „heavy userów” – często w ramach kampanii trafiamy do tej samej grupy odbiorców, zamiast do nowych (jeżeli konsumują medium A, są bardziej skłonni do konsumpcji medium B). W efekcie, nasze testy wskazują, że metoda Sainsbury’ego przeszacowuje skumulowany zasięg kampanii średnio aż o 10,4 pp.

 

Z tej przyczyny opracowano pionierską metodę –  One Reach, która pozwala na oszacowanie zasięgu, łącząc uznane w literaturze modele matematyczne i nowatorskie metody uczenia maszynowego

Dzięki tej innowacyjnej fuzji, błąd predykcji (MAE) skumulowanego zasięgu zmniejszono aż 7-krotnie w stosunku do metody Sainsbury’ego, otrzymując tym samym najbardziej precyzyjne narzędzie na rynku. Ponadto, paliwem narzędzia jest wieloźródłowa baza danych, konsolidująca GWI (Global Web Index) poszerzona o panel PACE dedykowany grupie Publicis, TGI (Target Group Index) i Mediapanel, pozwalając tym samym na wybór spośród aż 66 kanałów, zarówno offline’owych jak i online’owych. 

Co więcej, użytkownik może niezwykle prosto i  szybko, dokonywać predykcji skumulowanego zasięgu, optymalizować dobór mediów do jego maksymalizacji, generować zestawienia oraz wykresy wszystkich możliwych współkonsumpcji. One Reach idealnie dopasowuje się zatem do realiów codziennej pracy zespołów mediowych, pozwalając na efektywne podejmowanie decyzji strategiczno-taktycznych w oparciu o dane i AI.

CASE STUDIES

Zobacz jak nasze podejście wdrażamy w praktyce.

Poznaj  nasze case studies.

JAK MOŻEMY CI POMÓC?​

JEŻELI CHCESZ ŻEBYŚMY POMOGLI ZAADRESOWAĆ TWOJE WYZWANIA