Tajniki Marketingu Mix Modelingu – DIMAQ Voice

W ramach prezentacji na webinarze z cyklu DIMAQ Vioce pt. "Marketing Mix Modeling: jak ocenić efektywność działań marketingowych i zoptymalizować przyszłą komunikację?" przedstawione zostały informacje na temat projekcji Marketingu Mix Modelingu (MMM), jego funkcjonowania, obszaru biznesowego, na który może odpowiadać oraz wpływu wniosków z MMM na efektywność działań marketingowych. Poniższy artykuł stanowi esencję tej prezentacji, koncentrując się na kluczowych zagadnieniach przedstawionych podczas wystąpienia.

1.TRANSFORMACJA BIZNESU PRZEZ DANE? ABSOLUTNIE!


Współczesne firmy muszą dostosowywać się do dynamicznych warunków biznesowych. Presja na zwrot z inwestycji, zmieniające się preferencje konsumentów, automatyzacja, algorytmy oraz ewolucja zasad prywatności w Internecie sprawiają, że podejmowanie decyzji staje się coraz trudniejsze. Dane stają się kluczowym narzędziem w procesie podejmowania decyzji, umożliwiając poprawę efektywności działań marketingowych i budowanie przewagi konkurencyjnej.

2. Wyzwania rynkowe a Marketing Mix Modeling

Marketing Mix Modeling (MMM) stanowi potężne narzędzie do zrozumienia wpływu różnych elementów marketingu na wyniki sprzedaży. To narzędzie, oparte na danych zagregowanych, doskonale nadaje się dla firm pragnących zwiększyć efektywność działań marketingowych przy minimalizacji ryzyka związanego z danymi. MMM umożliwia ocenę efektywności mediów w warunkach bez ciasteczek.

3.MARKETING MIX MODELING: KLUCZ DO OPTYMALIZACJI DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

 MMM to metoda analityczna pozwalająca na identyfikację i pomiar wpływu czynników mediowych i niemediowych na sprzedaż. Dzięki temu można zidentyfikować najbardziej opłacalne działania marketingowe, koncentrując się na nich, jednocześnie redukując wydatki na mniej efektywne elementy. Model ekonometryczny, na którym bazuje MMM, opisuje wpływ poszczególnych czynników na wyniki sprzedaży, co umożliwia precyzyjne zrozumienie korzyści wynikających z poszczególnych elementów strategii marketingowej.

4. EWOLUCJA MMM: TRADYCJA SPOTYKA INNOWACJĘ


 MMM, choć nie jest nowym rozwiązaniem, ciągle ewoluuje, dostosowując się do zmieniających się warunków rynkowych. Współczesne realia wymagają analizy efektywności linii kreacyjnych, formatów, kampanii, typów komunikacji, placementu, a także wpływu konkretnych osobistości na wyniki sprzedaży. Innowacje oparte na machine learning i sztucznej inteligencji, takie jak Robyn (META) czy Lightweight (Google), oraz rozwiązania open-source ułatwiają modelowanie, czyniąc je bardziej dostępnym.

5. MMM: ODPOWIEDZI NA PYTANIA, KTÓRE NIE PRZYSZŁY JESZCZE DO GŁOWY

 MMM to nie tylko narzędzie pomiaru efektywności działań marketingowych, ale również sposób na zrozumienie szerszego kontekstu biznesowego. Pozwala odpowiedzieć na pytania dotyczące wpływu sezonowości, zmian cen, działań konkurentów na pozycję firmy na rynku. Dzięki temu można lepiej zrozumieć otoczenie i dostosować się do niego, zwiększając efektywność działań.

6. RAPORTY Z MMM: ZROZUMIENIE EFEKTÓW DZIAŁAŃ

Raporty z MMM to cenne źródło wiedzy, pozwalające dowiedzieć się, które elementy strategii przynoszą największe korzyści, jak wpływają na nie zewnętrzne czynniki, takie jak sezonowość czy działania konkurencji, oraz jak zoptymalizować działania dla jeszcze lepszych wyników. Dzięki MMM można uniknąć niedoinwestowania kampanii czy nadmiernego wykorzystania budżetu, zawsze wiedząc, które działania są najbardziej opłacalne.

7. OPTYMALIZACJA I ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ Z MMM ​

Rekomendacje z raportów MMM to konkretne, praktyczne wskazówki, które można natychmiast wdrożyć w działaniach marketingowych. Wdrożenie rekomendacji z pierwszego MMM przyczyniło się do średniego wzrostu efektywności działań o 17%. To dowodzi, jak duży wpływ na efektywność działań może mieć właściwe wykorzystanie danych i ich właściwa interpretacja.

Podsumowując, Marketing Mix Modeling nie tylko zwiększa efektywność działań marketingowych, ale także pozwala na lepsze zrozumienie kontekstu biznesowego, co umożliwia precyzyjną optymalizację strategii marketingowej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym.

CASE STUDIES

Zobacz jak nasze podejście wdrażamy w praktyce.

Poznaj  nasze case studies.

JAK MOŻEMY CI POMÓC?​

JEŻELI CHCESZ ŻEBYŚMY POMOGLI ZAADRESOWAĆ TWOJE WYZWANIA