CONSUMER INSIGHTS

Zrozum swoich konsumentów i stwórz idealne doświadczenie w każdym punkcie styku z marką. Wykorzystaj pełne spektrum narzędzi, które zwiększą jakość Twojej komunikacji, odbioru marki i poprawią wszystkie współczynniki biznesowe.​

CONSUMER 360

Consumer 360 to rozwiązanie pozwalające na pełne poznanie konsumenta (kim jest, co jest dla niego ważne i jak się zachowuje, jakie treści i gdzie konsumuje) w celu lepszego zaprojektowania jego doświadczeń z Twoją marką.

Czytaj więcej

Jeśli mierzysz się z wyzwaniami:

 

Informacje na temat konsumenta, które teraz dostajesz są niepełne i przygotowywane z jednej perspektywy: mediowej, badawczej lub komunikacyjnej.
Poszukujesz kompleksowego spojrzenia (360°), które pozwoliłoby w pełni zrozumieć Twojego konsumenta i ułatwiłoby podjęcie kluczowych decyzji.

 

Consumer360 jest rozwiązaniem dla Ciebie.

 

To rozwiązanie pozwala poznać konsumenta od podszewki i udzielić kompleksowej odpowiedzi na pytania kim jest, co jest dla niego ważne i jak się zachowuje, w tym jak konsumuje kategorię, touchpointy i treści. Consumer360 dostarczy wiedzę na temat tego, kto powinien być odbiorcą danego produktu lub zweryfikuje Twoją obecną grupę docelową oraz podpowie, jak do niej dotrzeć.

 

Dzięki przeprowadzeniu przez nas kompleksowej analizy komunikacji, danych, raportów, badań, modeli i wniosków pochodzących z wielu źródeł i połączeniu jej z wiedzą oraz doświadczeniem naszych ekspertów od mediów, komunikacji i badań, wykorzystując Consumer360, pomożemy lepiej zaprojektować doświadczenia konsumentów z Twoją marką.

 

BENEFIT

 

Pozwala w pełni zrozumieć konsumenta (media, komunikacja, kategoria, socjologia), stworzyć jego wyczerpujący profil, a także podjąć kluczowe decyzje dotyczące komunikacji, kreacji, mediów, produktów i usług, tak aby zaprojektować lepsze doświadczenia z marką.

nETNO STUDY

nEtno Study to jakościowe  badania etnograficzne prowadzone online pozwalające na lepsze zrozumienie trendów i specyfiki wybranych grup społecznych.

Czytaj więcej

Szukasz szybkiego badania, które pozwoli śledzić kształtujące się trendy i postawy konsumenckie?
Szukasz rozwiązania, które udzieli odpowiedzi, przykładowo, na pytanie czym charakteryzuje się lokalna społeczność i czym różni się od swojego odpowiednika na drugim krańcu świata?

 

nEtno Study jest rozwiązaniem, które udzieli odpowiedzi na te pytania.

 

W coraz bardziej mobilnym świecie, nEtno stanowi idealną alternatywę dla tradycyjnych badań jakościowych, takich jak grupy fokusowe i wywiady pogłębione. To badanie jakościowe w formie interaktywnej grupy fokusowej on-line. Umożliwia pogłębienie insightów przez stworzenie atmosfery sprzyjającej bardziej szczerym wypowiedziom uczestników. Jest prowadzone w formie moderowanej dyskusji pozwalającej na dopytywanie i pogłębianie wątków dotyczących wybranych problemów, kategorii czy marek.

 

nEtno Study umożliwi podjęcie decyzji biznesowych w oparciu o lepsze zrozumienie konsumenta oraz pojawiających się trendów. Dodatkowo wszelkie hipotezy możemy następnie zweryfikować w dobranym badaniu ilościowym lub Usage & Attitude.

 

BENEFIT

 

Pozwala w szybki sposób zdobyć wiedzę o wybranych grupach społecznych lub eksplorować trendy i zjawiska społeczne.

THE STREET

The Street to rozwiązanie pozwalające na szybkie zdobycie wiedzy i weryfikację hipotez, dzięki możliwości przeprowadzenia ekspresowych badań jakościowych.

Czytaj więcej

Zastanawiasz się, co na dany temat sądzą konsumenci, jak oceniają różne zjawiska, wydarzenia, marki, reklamy, produkty, … ale nie masz czasu na prowadzenie długotrwałych badań?

 

Szukasz odpowiedzi na te pytania ale jednocześnie nie dysponujesz dużym budżetem?

 

The Street jest rozwiązaniem, które pomoże sprostać tym wyzwaniom.

 

To narzędzie badawcze zaprojektowane do szybkiej i ekonomicznej realizacji badań jakościowych. Dostarcza insightów, opinii i ocen na różnorodne, dowolne tematy. Przeprowadzane jest na internetowej społeczności The Street, w formie moderowanej dyskusji prowadzonej według ustrukturyzowanego scenariusza (dopasowanego do indywidualnych potrzeb).

 

Nasza internetowa społeczność badawcza liczy około 100 pełnoletnich osób różnej płci, w różnym wieku, z różnym wykształceniem, zamieszkujących całą Polskę i posiadających różne doświadczenie życiowe. Uczestnicy forum dyskusyjnego to dobrzy obserwatorzy, gotowi dzielić się swoimi opiniami i przemyśleniami.

 

Dzięki The Street możliwe jest lepsze zrozumienie różnych konsumentów, ich potrzeb i oczekiwań. Jest to szybkie i miarodajne (sprawdzamy regularnie, czy wyniki z The Street pokrywają się z wynikami badań ilościowych) narzędzie, które daje możliwość lepszego zrozumienia różnych zagadnień, a dzięki temu, podejmowania lepszych decyzji biznesowych.

 

BENEFIT

 

Efektywna kosztowo i szybka eksploracja różnorodnych zagadnień oraz zdobycie insightów, opinii i ocen na dowolny temat.

DIGITAL FOOTPRINT SEGMENTATION

Digital Footprint Segmentation to rozwiązanie pozwalające na wykorzystanie danych (pochodzących z Twojej strony internetowej lub aplikacji mobilnej) i sztucznej inteligencji do stworzenia segmentów użytkowników.

Czytaj więcej

Jeśli chcesz wiedzieć:

 

Jak wiedzę płynącą z danych ze strony internetowej przełożyć na realizację celów biznesowych?
Jak na bazie analizy tysięcy wejść na Twoją stronę internetową utworzyć najbardziej efektywne biznesowo segmenty użytkowników?
Jak dzięki lepszej, bardziej spersonalizowanej komunikacji, znacząco poprawić wyniki działań w digital?

 

Digital Footprint Segmentation jest rozwiązaniem, które udzieli odpowiedzi na te pytania.

 

To rozwiązanie, które przez połączenie przetwarzania danych w chmurze (cloud computing) i najnowszych technologii uczenia maszynowego znacząco rozszerza możliwości personalizacji i targetowania Twoich działań marketingowych w internecie.

 

Dzięki Digital Footprint Segmentation w pełni zautomatyzujesz proces tworzenia, wykorzystywania i aktywacji w platformach reklamowych najbardziej efektywnych biznesowo segmentów użytkowników. Spowoduje to, że Twoja komunikacja dotrze do kluczowych grup odbiorców i zwiększy zwrot z inwestycji w działania marketingowe.

 

BENEFIT

 

Pozwala optymalizować działania komunikacyjne przez dotarcie do opartych o dane, kluczowych segmentów użytkowników, co z kolei bezpośrednio przekłada się na wyniki biznesowe.

WEBSITE EXPERIENCE BOOSTER

Website Experience Booster to rozwiązanie pozwalające na poprawę doświadczenia użytkowników z Twoją stroną internetową.

Czytaj więcej

Jeśli chcesz wiedzieć:

 

Jak sprawić żeby Twoja strona internetowa realizowała wyznaczone dla niej cele biznesowe?
Który z wariantów strony docelowej Twojej komunikacji (landing page) ma największe szanse na podniesienie współczynnika konwersji (realizacji celu)?
Jak poprawić wygodę korzystania z Twojej strony i ułatwić użytkownikom poruszanie się po niej?
Jak użytkownicy zachowują się na Twojej stronie, co jest dla nich ciekawe, czego szukają?
Czy jednocześnie chcesz, żeby ktoś wdrożył wszystkie zmiany i modyfikacje?

 

Website Experience Booster (WEB) jest narzędziem, które udzieli odpowiedzi na te pytania oraz pozwoli wdrożyć niezbędne zmiany w życie.

 

To rozwiązanie pozwalające zmierzyć i opisać danymi zachowanie użytkowników na stronie. Każdy ruch myszki lub kliknięcie może zostać przeanalizowane. Website Experience Booster pozwala więc na zidentyfikowanie tych elementów strony, które wymagają poprawy, i mają istotny wpływ na realizację celów biznesowych. Jednocześnie WEB umożliwia wdrożenie rekomendowanych zmian. Takie podejście pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze w procesie optymalizacji doświadczenia użytkowników.

 

BENEFIT

 

Pozwala podjąć i wprowadzić w życie decyzje dotyczące optymalizacji doświadczenia użytkownika, procesu generowania leadów lub procesu zakupowego w e-commerce, co z kolei bezpośrednio przekłada się na wyniki biznesowe.

USAGE & ATTITUDE (U&A)

Usage & Attitude to rozwiązanie pozwalające na zrozumienie kategorii, postaw i zwyczajów oraz zdobycie pogłębionej wiedzy na temat konsumentów.

Czytaj więcej

Jeśli chcesz wiedzieć:

 

Kto w oczach Twoich konsumentów jest Twoim największym konkurentem?
Jakie są postawy i zwyczaje konsumentów oraz jak oceniani są przez nich Twoi konkurenci oraz Ty?
Z jakimi wyzwaniami mierzą się konsumenci, gdy przychodzi im korzystać z produktów lub usług? Jakie napotykają bariery?

 

Usage & Attitude jest rozwiązaniem, które udzieli odpowiedzi na te pytania.

 

Dzięki U&A dowiesz się o niezaspokojonych potrzebach Twoich konsumentów, ich oczekiwaniach oraz przyzwyczajeniach (np. pod kątem rozwoju nowych usług, wypełnienia luk na rynku, zidentyfikowania potrzeb). Co z kolei może pozwolić zbudować przewagę konkurencyjną. Usage & Attitude pozwala lepiej zrozumieć kategorię oraz dopasować komunikację do odbiorcy.

 

Każde badanie U&A jest projektowane indywidualnie dla Ciebie tak, aby zebrać kluczowe insighty. Jest to szczególnie istotne w obliczu zmieniającej się sytuacji, rozwoju kategorii oraz ewoluujących zwyczajów oraz postaw konsumentów.

 

BENEFIT 

 

Pozwala zachować lub zbudować przewagę konkurencyjną dzięki wiedzy o tym, w jaki sposób odpowiadać na wyzwania, niezaspokojone potrzeby i zmieniające się postawy konsumentów

JAK MOŻEMY CI POMÓC?​

JEŻELI CHCESZ ŻEBYŚMY POMOGLI ZAADRESOWAĆ TWOJE WYZWANIA