COMMUNICATION OPTIMIZATION

Zmaksymalizuj zwrot z inwestycji dzięki zrozumieniu wpływu poszczególnych elementów komunikacji marketingowej. Skorzystaj z najlepiej dopasowanego do Twoich potrzeb narzędzia, które napędzi podejmowanie dobrych decyzji dla biznesu i Twojej marki.​

MARKETING-MIX MODELING

Marketing-Mix Modelling to rozwiązanie do optymalizacji marketing mix pod kątem realizacji celów biznesowych oraz zrozumienia roli poszczególnych kanałów w procesie decyzyjnym konsumenta.

Czytaj więcej

Jeśli chcesz wiedzieć:

 

Jak skutecznie planować działania marketingowe?
Jak maksymalizować realizację celów biznesowych marki?
Jak racjonalnie inwestować w coraz bardziej zdywersyfikowanym środowisku mediowym oraz przeciwdziałać negatywnym skutkom czynników zewnętrznych?

 

Marketing-mix modeling (MMM) jest rozwiązaniem, które udzieli odpowiedzi na te pytania.

 

MMM, to analityczny model oparty o dane, który dostarczy całościowego wyjaśnienia i pozwoli na zrozumienie, jakie czynniki wpływają na Twoją markę lub marki. Odpowie na pytanie, co i w jakim stopniu buduje sprzedaż lub zainteresowanie Twoją marką oraz dostarczy wiedzy o tych działaniach i kanałach marketingowych, które najskuteczniej budują Twój biznes.

 

Opierając się na analizie efektywności każdego działania, pomożemy zoptymalizować plany marketingowe i zmaksymalizować prawdopodobieństwo realizacji celów biznesowych w przyszłości. Dzięki unikatowemu podejściu i autorskiej metodologii modelowania ekonometrycznego, dostarczymy zarówno strategicznych, jak i bardzo taktycznych rekomendacji, które od razu możesz zastosować w praktyce.

 

BENEFIT

 

Zwiększenie efektywności budżetu marketingowego, dzięki pełnemu zrozumieniu wpływu wszystkich czynników marketing-mix na sprzedaż lub inny KPI.

STRUCTURAL MODELING

Structural Modeling to rozwiązanie do optymalizacji marketing mix pod kątem realizacji celów biznesowych oraz zrozumienia roli poszczególnych kanałów i ich synergii w procesie decyzyjnym konsumenta.

Czytaj więcej

Jeśli Twoje wyzwania to:

 

Rozbudowana i złożona komunikacja w wielu kanałach.
Kategoria, w której procesy decyzyjne i zakupowe są dłuższe, wieloetapowe.
Podniesienie efektywności skomplikowanego ekosystemu marketingowego.
Brak wiedzy w jakim stopniu na sprzedaż wpływają kampanie wizerunkowe.

 

Structural Modeling jest rozwiązaniem dla Ciebie.

 

Structural Modeling, czyli analityczny model oparty o dane, dostarczy, podobnie jak Marketing-Mix Modeling (link), pozwoli na zrozumienie, jakie czynniki wpływają na Twoją markę lub marki. Odpowie na pytanie, co i w jakim stopniu buduje sprzedaż lub zainteresowanie Twoją marką oraz dostarczy wiedzy o tych działaniach, które najskuteczniej budują Twój biznes. Dodatkowo, Structural Modeling (modelowanie strukturalne) pozwoli stworzyć mapę zależności pomiędzy kanałami komunikacji i zrozumieć m.in. w jakim stopniu kampania w telewizji wpływa na sprzedaż bezpośrednio, a w jakim dodatkowo przez kampanie SEM i wizyty na stronie internetowej.

 

Wykorzystując Structural Modeling uzyskasz pełen obraz efektywności poszczególnych działań komunikacyjnych i zależności między nimi. Będziesz w stanie realnie ocenić wartość kanałów, w tym tych, które budują świadomość i wizerunek marki. Opierając się na analizie efektywności każdego działania oraz na naszym wieloletnim doświadczeniu pomożemy zoptymalizować plany marketingowe i zmaksymalizować prawdopodobieństwo realizacji celów biznesowych w przyszłości. Dzięki unikatowemu podejściu i autorskiej metodologii modelowania strukturalnego, dostarczymy zarówno strategicznych, jak i bardzo taktycznych rekomendacji, które od razu możesz zastosować w praktyce.

 

BENEFIT

 

Zwiększenie efektywności budżetu marketingowego dzięki pełnemu zrozumieniu wpływu oraz synergii wszystkich czynników marketing-mix na sprzedaż lub inny KPI.

DIGITAL TOUCHPOINTS ATTRIBUTION

Digital Touchpoints Attribution to rozwiązanie pozwalające na ocenę efektywności kanałów komunikacji w digital i optymalizację ścieżki zakupowej.

Czytaj więcej

Jeśli chcesz wiedzieć:

 

Jak zmaksymalizować efektywność każdej złotówki inwestowanej w marketing online?
Jak zwiększyć prawdopodobieństwo realizacji celów postawionych przed komunikacją digital?
W które kanały komunikacji i formaty warto inwestować w digital?

 

Digital Touchpoints Attribution (DTA) jest rozwiązaniem, które udzieli odpowiedzi na te pytania.

 

DTA pozwala na ocenę roli i efektywności każdego z digitalowych kanałów marketingowych, a także na optymalizację ścieżek zakupowych i zwiększenie prawdopodobieństwa konwersji użytkowników Twojej strony w Twoich Klientów (optymalizacja ścieżek konwersji).

 

Digital Touchpoints Attribution wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego, co oznacza, że ocena najbardziej efektywnych kanałów czy optymalizacja ścieżek w pełni opiera się o dane. Jest to działające w czasie rzeczywistym, uniwersalne i elastyczne rozwiązanie (może wykorzystywać dane z systemów webanalitycznych lub dane surowe), które gwarantuje odporność na wycofanie cookies – tzw. cookieless (link).

 

Opierając się o DTA zyskujesz szczegółowość i dokładność analiz, które pozwalają na konkretne i mające wpływ na biznes rekomendacje, zarówno na poziomie strategicznym np. optymalny podział budżetu między kanały digitalowe, jak i taktycznym np. optymalna częstotliwość komunikacji w poszczególnych kanałach.

 

BENEFIT

 

Pomiar efektywności kanałów digitalowych (pod kątem ich wpływu na konwersje online) w czasie rzeczywistym, w celu optymalizacji działań zarówno w wymiarze strategicznym, jak i taktycznym.

MARKETING BUDGET OPTIMIZER

Marketing Budget Optimizer to rozwiązanie pozwalające samodzielnie określić, który plan marketingowy przyniesie najlepszy zwrot z inwestycji i pozwoli zrealizować cele biznesowe.

Czytaj więcej

Posiadasz już wyniki modelowania ekonometrycznego, ale poziom operacjonalizacji wniosków z tych modeli oceniasz jako niewielki?
Zastanawiasz się, jak zaimplementować  posiadaną wiedzę do planowania przyszłych działań?

 

Marketing Budget Optimizer (MBO) jest rozwiązaniem, które pomoże sprostać tym wyzwaniom.

 

MBO to narzędzie zasilane wynikami modelowania ekonometrycznego od dowolnego dostawcy, które w automatyczny sposób optymalizuje  budżet marketingowy, generując scenariusze najbardziej optymalne pod kątem realizowania celu biznesowego.

 

Marketing Budget Optimizer pozwala na uwzględnienie różnych wytycznych odnośnie wykorzystanych kanałów, poziomów budżetów czy ograniczeń czasowych. Podczas, gdy scenariusze zaplanowania budżetu na bazie Marketing Budget Optimizer są standardowym elementem naszych produktów modelowania ekonometrycznego (Marketing-Mix Modeling, Structural Modeling), wykorzystanie Marketing Budget Optimizer zapewni nieograniczoną możliwość tworzenia i testowania tych scenariuszy.

 

Dzięki Marketing Budget Optimizer zyskasz praktyczny wymiar rekomendacji: co zrobić, gdzie i kiedy, tak, aby jak najbardziej efektywnie realizować cele swojej marki. Wszytko to dzięki zautomatyzowanej optymalizacji planu marketingowego z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji.

 

BENEFIT

 

Zwiększenie efektywności budżetu marketingowego dzięki automatycznej optymalizacji marketing-mix (w tym czynników, takich jak cena, dystrybucja, działania BTL, in-store, etc.).

MARKETING BUDGET PLANNER

Marketing Budget Planner to rozwiązanie pozwalające samodzielnie porównać różne plany marketingowe i określić, który z nich pozwoli najefektywniej zrealizować cele biznesowe.

Czytaj więcej

Posiadasz już wyniki modelowania ekonometrycznego, ale poziom operacjonalizacji wniosków z tych modeli oceniasz jako niewielki?
Masz kilka/ kilkanaście wariantów marketingowych planów, ale nie wiesz, który będzie najlepszy pod kątem realizowania celów biznesowych?

 

Marketing Budget Planner (MBP) jest rozwiązaniem, które pomoże sprostać tym wyzwaniom i ułatwi planowanie budżetu marketingowego.

 

MBP to narzędzie zasilane wynikami modelowania ekonometrycznego (dowiedz się więcej: Marketing-Mix Modelling i Structural Modelling – link) od dowolnego dostawcy, które pozwala na skuteczne planowanie budżetu marketingowego: porównanie różnych scenariuszy rozłożenia budżetu i ich wpływ na sprzedaż (lub inny KPI biznesowy). 

 

Marketing Budget Planner pozwala na uwzględnienie różnych wytycznych odnośnie wykorzystanych kanałów, poziomów budżetów marketingowych czy ograniczeń czasowych. Stanowi uzupełnienie Marketing Budget Optimizer, Marketing-Mix Modeling lub Structural Modelling pozwalając na reagowanie na zmiany, dopasowywanie planów marketingowych i ich optymalizację pod kątem zwrotu z inwestycji (ROI).

 

Dzięki Marketing Budget Planner zyskasz narzędzie wspierające Twoje decyzje dotyczące planowania budżetu marketingowego, które jednocześnie pozwoli na najefektywniej realizować cele  Twojej marki.

 

BENEFIT

 

Precyzja w podejmowaniu decyzji w sytuacji zmian budżetu marketingowego i warunków rynkowych.

DIGITAL CONTENT STRATEGY

Digital Content Strategy to rozwiązanie do planowania strategii content marketingu.

Czytaj więcej

Jeśli chcesz wiedzieć:

 

Jak najlepiej zaplanować strategię content marketingu, żeby zdobyć wysokie pozycje organiczne w wyszukiwarce?
Jak przekuć wiedzę o treściach wykorzystywanych przez konkurencję na swój sukces?

 

Digital Content Strategy jest rozwiązaniem, które udzieli odpowiedzi na te pytania.

 

Ręczna analiza wyników wyszukiwania i poszukiwanie idealnych fraz kluczowych to czasochłonna praca. Dodatkowo, dostępne narzędzia (np.  analityka internetowa) często nie są w stanie przekuć danych na jasne wskazówki do działania. Jednocześnie wiesz i czujesz, że planowanie strategii tworzenia treści warto oprzeć o dane, web analitykę i wiedzę z nich płynącą. To one powinny wskazywać, jak pokonać konkurencję w wynikach wyszukiwania i integrować działania SEO z działaniami płatnymi.

 

W Digital Content Strategy łączymy najlepszą wiedzę o pozycjonowaniu w wyszukiwarce z najnowszymi rozwiązaniami wykorzystującymi dane, algorytmy i naszą wiedzą. Dzięki temu dostarczamy niezbędnych informacji do tworzenia efektywnych planów i strategii content marketingowych.

 

Dla każdej branży, dla każdego rodzaju biznesu.

 

BENEFIT

 

Jasne wytyczne do tworzenia treści w oparciu o kompleksowe analizy content marketingu.

WEB & APP ANALYTICS

Web & App Analytics to rozwiązanie pozwalające na zrozumienie wpływu kampanii digital, aplikacji i strony internetowej na rozwój biznesu.

Czytaj więcej

Jeśli chcesz wiedzieć:

 

Jak rozwijać biznes w oparciu o stronę internetową i aplikację?
Jak kampanie digital wpływają na kluczowe wskaźniki biznesowe?

 

Web & App Analytics jest rozwiązaniem, które udzieli odpowiedzi na te pytania.

 

Wiedza płynąca z dobrej analizy i webanalityki może być jednym z najważniejszych czynników rozwijających biznes. Przez analizę zachowania użytkownika możemy zrozumieć, kim jest nasz konsument, jakie są jego potrzeby, a także jak użytkownicy korzystają z Twojej strony internetowej lub aplikacji i jak poprawić ich doświadczenie.

 

Oczywiście warunkiem koniecznym jest przełożenie aspektów technicznych, takich jak wdrożenie odpowiednich narzędzi i przeprowadzenie analiz, na precyzyjne KPI i wartościowe wnioski. Web & App Analytics, dzięki wykorzystaniu narzędzi web analytics najbardziej dostosowanych do Twoich potrzeb oraz zmian zachodzących na rynku, pozwoli pozyskać tę wartościową i jakościową wiedzę o użytkownikach i ich zachowaniu.

 

Web & App Analytics oferuje pełne wdrożenie najlepszych narzędzi analityki www, zadbanie o zachowanie standardów prywatności użytkowników, dobranie odpowiednich KPI, a także pogłębione analizy kampanii digital, ruchu, efektywności strony internetowej i ścieżek użytkowników oraz rozbudowaną analitykę aplikacji mobilnej.

 

BENEFIT

 

Precyzyjny pomiar, analiza, raportowanie oraz łatwe w implementacji rekomendacje wpływające na rozwój biznesu.

MEDIA BUDGET BOOSTER

Media Budget Booster to rozwiązanie pozwalające na szybką optymalizację media-mix komunikacji w oparciu o szeroką bazę benchmarków Yotta.

Czytaj więcej

Chcesz wiedzieć, jak skutecznie planować działania mediowe, aby maksymalizować realizację celów biznesowych marki przy jednoczesnej optymalizacji budżetu, ale brakuje historycznych danych biznesowych?
Nie masz czasu lub budżetu niezbędnego do wykonania dedykowanej analizy, dopasowanej do specyfiki Twojego biznesu, ale potrzebujesz oszacować wyniki biznesowe z prowadzonej kampanii?

 

Media Budget Booster jest rozwiązaniem, które pomoże sprostać tym wyzwaniom.

 

To narzędzie, które wykorzystuje sztuczną inteligencję i algorytmy uczenia maszynowego do analizy wyników kilkuset modeli ekonometrycznych. Dzięki temu umożliwia oszacowanie spodziewanych przyrostów sprzedaży dla różnych wariantów media-mix. Estymacje można przeprowadzić w zależności od dojrzałości i pozycji marki na rynku oraz poziomu inwestycji w kanały, takie jak telewizja, VOD, Display, radio oraz outdoor.

 

Dzięki Media Budget Booster zoptymalizujesz budżet mediowy w oparciu o najbardziej aktualne dane dotyczące o efektywności mediów w Twojej kategorii produktowej oraz przy uwzględnieniu stopnia dojrzałości i pozycji Twojej marki na rynku.

 

BENEFIT

 

Szacowanie krótko i średnioterminowych wyników biznesowych danej kampanii (tj. prognozowanie zwrotu z inwestycji per kanał i zbiorczo dla całej kampanii), w oparciu o dane (benchmarki Yotta).

BRANDED CONTENT STUDY

Branded Content Study to rozwiązanie pozwalające na zrozumienie, jak działania polegające na lokowaniu marki lub produktu wpływają na postrzeganie i pozycję marki na tle konkurencji.

Czytaj więcej

Jeśli chcesz wiedzieć:

 

Co dały Twojej marce działania branded contentowe?
Jak została oceniona obecność marki w reklamie, serialu, filmie, programie, teledysku, …?
Jakie zmiany można wprowadzić do kolejnych aktywacji?

 

Branded Content Study jest rozwiązaniem, które udzieli odpowiedzi na te pytania.

 

To badanie ilościowe zaprojektowane w celu zmierzenia wpływu lokowania marki lub produktu na pozycję Twojej marki na tle konkurencji. Badanie może być przeprowadzone w schemacie eksperymentalnym (grupa kontrolna i testowa) lub przeprowadzone w sposób standardowy (pomiar pre i post).

 

Dzięki Branded Content Study jesteś w stanie ocenić realny wpływ działań branded contentowych na kluczowe wskaźniki biznesowe Twojej marki.

 

BENEFIT

 

Pozwala na weryfikację opłacalności inwestycji w lokowanie marki oraz określenie, które treści są najbardziej opłacalne z punktu widzenia Twojego biznesu.

INFLUENCER IMPACT STUDY

Influencer Impact Study to rozwiązanie pozwalające na zrozumienie, jak ekspozycja marki lub produktu w treściach zamieszczanych przez Influencerów wpływa na pozycję marki na tle konkurencji.

Czytaj więcej

Jeśli chcesz wiedzieć:

 

Czy warto zainwestować w promocję marki lub produktu przez Influencerów?
Jak i czy marka pasowała do Influencera i jego twórczości?
Którzy Influencerzy najbardziej korzystnie wpłynęli na Twój biznes?
Jak przełożyć wnioski z obecnych działań na przyszłe akcje z Influencerami?

 

Influencer Impact Study jest rozwiązaniem, które udzieli odpowiedzi na te pytania.

 

To badanie ilościowe zaprojektowane w celu zmierzenia wpływu ekspozycji marki lub produktu w treściach zamieszczanych przez Influencerów na pozycję i postrzeganie marki na tle konkurencji. Badanie to wykonywane jest w schemacie eksperymentalnym (grupa testowa vs kontrolna – przez porównanie wyników) i sprawdza czy działania Influencerów przyczyniły się do wzmocnienia marki.

 

Dzięki Influencer Impact Study jesteś w stanie ocenić realny wpływ działań z Influencerami na kluczowe wskaźniki biznesowe Twojej marki.

 

BENEFIT

 

Pozwala na diagnozę i weryfikację opłacalności i korzyści, jakie daje marce współpraca z Influencerami.

PODCAST IMPACT STUDY

Podcast Impact Study to rozwiązanie pozwalające na zrozumienie, jak ekspozycja marki lub produktu w podcastach wpływa na pozycję marki na tle konkurencji.

Czytaj więcej

Jeśli chcesz wiedzieć:

 

Czy warto zainwestować w promocję marki/produktu w podcaście?
Jak i czy marka pasowała do podcastu, Podcastera i jego twórczości?
Którzy Podcasterzy i które podcasty najbardziej korzystnie wpłynęły na Twój biznes?
Jak przełożyć wnioski z obecnych działań na przyszłe akcje z Podcasterami?

Podcast Impact Study jest rozwiązaniem, które udzieli odpowiedzi na te pytania.

To badanie ilościowe zaprojektowane w celu zmierzenia wpływu ekspozycji marki lub produktu w podcastach na pozycję i postrzeganie marki na tle konkurencji. Badanie to wykonywane jest w schemacie eksperymentalnym (grupa testowa vs kontrolna – przez porównanie wyników) i sprawdza czy działania twórców podcastów przyczyniły się do wzmocnienia marki.

Dzięki Podcast Impact Study jesteś w stanie ocenić realny wpływ współpracy z twórcami podcastów na kluczowe wskaźniki biznesowe Twojej marki.

 

BENEFIT 

 

Pozwala na diagnozę i weryfikację opłacalności i korzyści, jakie daje marce współpraca z Twórcami podcastów i obecność w podcastach.

AGILE CREATIVE TESTING

Agile Creative Testing to rozwiązanie pozwalające na szybką ocenę i testowanie kreacji na różnym etapie jej przygotowania.

Czytaj więcej

Masz potrzebę szybkiego przetestowania kreacji lub pomysłów?
Zastanawiasz się, które z kreacji są najbardziej atrakcyjne dla odbiorców?
Potrzebujesz wiedzieć, które kreacje zostaną najlepiej odebrane i zrozumiane przez grupę docelową?

 

Agile Creative Testing jest rozwiązaniem, które pomoże sprostać tym wyzwaniom.

 

To rozwiązanie zaprojektowane do szybkiego, ustandaryzowanego i efektywnego kosztowo testowania kreacji. Pozwala sprawdzić, która kreacja jest bardziej atrakcyjna dla konsumentów, która jest odpowiednio dopasowana do obecnej sytuacji (szczególnie w przypadku nagłych zmian), oraz która lepiej wpływa na atrybuty marki: buduje znajomość, wizerunek i intencję zakupu. ACT diagnozuje także testowane kopie pod względem brandingu, zrozumienia treści oraz szybkości z jaką budują badane asocjacje.

 

Dzięki Agile Creative Testing możesz szybko przetestować kreację na każdym etapie jej tworzenia – od skryptu, przez voiceover, stilomatic, animatic, aż po jej pełną wersję i podjąć decyzje o dalszym kierunku działania i modyfikacji.

 

BENEFIT 

 

Pozwala szybko podjąć decyzję dotyczącą kierunku kreatywnego a także ocenić, które kreacje mają największy potencjał na osiągnięcie zakładanych celów marki i w jakim stopniu wpłyną na kluczowe KPI.

FULL CREATIVE TESTING

Full Creative Testing to rozwiązanie pozwalające na kompleksową ocenę i testowanie kreacji na różnym etapie jej przygotowania.

Czytaj więcej

Jeśli chcesz wiedzieć:

 

Które z kreacji najlepiej oddają pozycjonowanie Twojej marki?
Które kreacje zostaną najlepiej odebrane i zrozumiane przez grupę docelową?
Które elementy w idei i samej kreacji należy wzmocnić, a które stonować?

 

Full Creative Testing jest rozwiązaniem, które udzieli odpowiedzi na te pytania.

 

To rozwiązanie zaprojektowane do pogłębionego testowania kreacji. Pozwala sprawdzić, która kreacja jest bardziej atrakcyjna dla konsumentów, która jest odpowiednio dopasowana do obecnej sytuacji oraz która lepiej wpływa na atrybuty marki: buduje znajomość, wizerunek i intencję zakupu. Full Creative Testing diagnozuje także testowane kopie pod względem brandingu, zrozumienia treści oraz szybkości z jaką budują badane asocjacje. Dodatkowo, testowane kreacje mogą zostać zdiagnozowane pod katem szeregu wskaźników określonych przez Ciebie.

 

Dzięki Full Creative Testing możesz podjąć decyzję o wyborze linii kreatywnej i skierowaniu materiału do produkcji opierając się w pełni o wyniki ilościowe, a także przetestować kreację na każdym etapie jej tworzenia – od skryptu, przez voiceover, stilomatic, animatic aż po jej pełną wersję.

 

BENEFIT 

 

Pozwala podjąć decyzję dotyczącą kierunku kreatywnego, a także ocenić, które kreacje lepiej osiągają zakładane cele marki i w jakim stopniu wpływają na kluczowe KPI.

JAK MOŻEMY CI POMÓC?​

JEŻELI CHCESZ ŻEBYŚMY POMOGLI ZAADRESOWAĆ TWOJE WYZWANIA