JAK PRZYSPIESZYĆ PROCES BUDOWANIA DOJRZAŁOŚĆI CYFROWEJ ORGANIZACJI?

W ciągu ostatnich kilku lat mamy do czynienia z rosnącą dynamiką rozwoju technologii, co przekłada się na wzrost możliwości związanych ​ z wykorzystaniem oraz gromadzeniem danych, zwłaszcza w obszarze digital marketingu. ​Ten trend, pomimo oczywistych korzyści, kryje w sobie szereg wyzwań, takich jak mnogość systemów, ich niekompatybilność, silosowość danych oraz konieczność zbudowania odpowiednich procesów czy pozyskanie odpowiednich umiejętności i kompetencji.​ Nasz klient był świadom wyzwań i konieczności wprowadzenia zmian, stojących na drodze do pełnej transformacji cyfrowej i sukcesu biznesowego. Nie wiedział jednak, w jaki sposób zarządzić procesem w swojej organizacji, jakie inicjatywy podjąć, kogo zaangażować, jakie technologie wdrożyć.

WYZWANIE

Wyzwaniem Zarządu organizacji nie był brak danych lub narzędzi, ale ich zdecydowany nadmiar. W praktyce miało to przełożenie na wyzwania pojawiające się w różnych obszarach funkcjonowania firmy.

Po zakupie szeregu rozwiązań zagadką pozostawało, w jakiej sytuacji przydatne jest konkretne rozwiązanie, utrudnione było korzystanie z pełni danych posiadanych przez firmę, brakowało także odpowiednich procesów oraz zawodziła struktura przepływu informacji.

Duża liczba posiadanych rozwiązań rodziła także wyzwania związanie z brakiem kompetencji i umiejętności pozwalających w pełni wykorzystać kupioną technologię.

Rozwiązanie

Po analizie sytuacji zaproponowaliśmy wykorzystanie naszego podejścia konsultingowego Data Driven Transformation.

Pozwoliło nam ono na przeprowadzenie dogłębnego audytu stanu faktycznego, potrzeb i oczekiwań Zarządu oraz kluczowych interesariuszy oraz tego, jaka jest luka między przyszłymi oczekiwaniami a stanem obecnym.

W trakcie procesu dokonaliśmy oceny przydatności i kompatybilności posiadanych technologii i procesów, określiliśmy stan posiadanych umiejętności i wskazaliśmy kierunki ich rozwoju.

Przeprowadziliśmy także szereg warsztatów Design Thinking dla zespołu Klienta, które skupiały się na zaprojektowaniu konkretnych inicjatyw i rozwiązań.

Efekt

Efektem przeprowadzonego procesu było zaprojektowanie rozwiązań i inicjatyw będących odpowiedzią na kluczowe wyzwania organizacji Klienta.

Stworzyliśmy także plan działania (roadmap) i wdrażania inicjatyw, którego rezultatem było:

  • Przygotowanie organizacji Klienta na rzeczywistość bez 3rd party cookies.
  • Uproszczenie i większa przejrzystość procesów zarządzania danymi i technologią.
  • Znaczący wzrost wykorzystania danych w procesie podejmowania decyzji biznesowych i planowania strategii.
  • Demokratyzacja dostępu do danych i narzędzi.

CASE STUDIES

Zobacz jak nasze podejście wdrażamy w praktyce.

Poznaj  nasze case studies.

JAK MOŻEMY CI POMÓC?​

JEŻELI CHCESZ ŻEBYŚMY POMOGLI ZAADRESOWAĆ TWOJE WYZWANIA