BUSINESS GROWTH

Podejdź strategicznie do rozwoju w oparciu o technologie i dane, które będą dopasowane do potrzeb biznesu. Podejmuj decyzje oparte o wiedzę i analitykę, a nie intuicję. Zbuduj organizację, która wyprzedzi konkurencję dzięki rozwiązaniom data science.​

CUSTOM SOLUTIONS DEVELOPMENT

Custom Solutions Development to produkt pozwalający na stworzenie sprofilowanych rozwiązań opartych o technologię i dane, które będą dopasowane do specyficznych potrzeb Twojego biznesu.

Czytaj więcej

Twoje działy marketingu i sprzedaży korzystają z dużej ilości, różnorodnych danych?
Mierzysz się z wyzwaniem w zakresie poprawnego łączenia danych z różnych źródeł?

 

Custom Solutions Development pomoże sprostać tym wyzwaniom.

 

Brak odpowiednich narzędzi i dostępu do połączonych danych powoduje, że utrudnione jest uzyskanie szerokiej perspektywy biznesowej. To może prowadzić do trudności w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych, a nawet skutkować stratami budżetowymi. Nasz produkt sprawdzi się, gdy pudełkowe, nieelastyczne technologie nie odpowiadają na wszystkie potrzeby biznesu i marketera.

 

W Custom Solutions Development łączymy zaawansowane umiejętności technologiczne oraz rozproszone źródła danych i przekładamy je na rozwiązania Twoich indywidualnych potrzeb. Umożliwia stworzenie narzędzi, które automatyzują pracę i ułatwiają zarządzanie danymi. Projektowane i wdrażane przez nas rozwiązania wykorzystują najlepsze praktyki i dostępne technologie.

 

BENEFIT

 

Pozwala na stworzenie rozwiązań odpowiadających na specyficzne wyzwania Twojej firmy, a w efekcie podejmowanie lepszych decyzji biznesowych w oparciu o pełne dane. Dodatkowo umożliwia wizualizację połączonych danych wykorzystywanych w raportowaniu i do optymalizacji działań marketingowych.

BUSINESS INTELLIGENCE

Business Intelligence to rozwiązanie pozwalające na szybsze poodejmowanie lepszych decyzji biznesowych, dzięki wizualizacji kluczowych danych i informacji.

Czytaj więcej

Jeśli chcesz wiedzieć:

 

Jak doprowadzić do tego, żeby kluczowa wiedza płynąca z danych była dostępna na wyciągnięcie ręki?
Czy połączenie informacji z różnych źródeł i możliwość analizowania ich w prosty sposób ułatwiłyby podejmowanie lepszych decyzji biznesowych?
Jednocześnie potrzebujesz dostępu do informacji w dowolnym miejscu i o dowolnej porze?

 

Business Intelligence jest rozwiązaniem dla Ciebie.

 

To produkt, który umożliwia wydobycie pełnego potencjału z danych, dzięki ich połączeniu i wizualizacji. Pozwala na łatwy dostęp do najważniejszych informacji o Twoim biznesie lub konkurencji, w dowolnym miejscu i czasie.

 

Dzięki Business Intelligence łatwiej podejmiesz kluczowe decyzje biznesowe, a nasze podejście, pozwalające na zaprojektowanie każdego dashboardu zgodnie z Twoimi potrzebami, znacznie przyspieszy i ułatwi ten proces.

 

BENEFIT

 

Pozwala na skrócenie czasu podejmowania decyzji biznesowych, dzięki ułatwieniu wyciągania wniosków z kluczowych danych i wskaźników.

DATA DRIVEN TRANSFORMATION

Data Driven Transformation pozwala na wprowadzenie organizacji na ścieżkę transformacji cyfrowej i budowanie kultury opartej o dane.

Czytaj więcej

Jeśli mierzysz się z wyzwaniami:

 

Działy marketingu i sprzedaży w Twojej organizacji korzystają z dużej ilości danych i informacji.
Wdrażacie nowe technologie, ale nie wykorzystujecie w pełni ich potencjału.
Decyzje nadal zapadają bardziej w oparciu o doświadczenie i intuicję, a mniej w oparciu o dane, którymi dysponujecie
Chcesz, aby Twoja firma dużo bardziej oprała się o dane i wykorzystywała w pełni potencjał w nich drzemiący.

 

Data Driven Transformation (DDT) pozwoli sprostać tym wyzwaniom.

 

To kilkuetapowy, kompleksowy proces, przez który przeprowadzimy Twoją firmę lub wybrane jej części. W efekcie, umożliwi on wejście Twojej organizacji na wyższy poziom dojrzałości cyfrowej. W procesie Data Driven Transformation zidentyfikujemy zmiany, jakie należy wprowadzić, zaprojektujemy rozwiązania dopasowane do specyfiki Twojej firmy, a także wdrożymy je w Twojej organizacji.

 

Dzięki przeprowadzeniu procesu DDT i kompleksowemu spojrzeniu na Twoją organizację z perspektywy danych, technologii, funkcjonujących procesów oraz posiadanych zasobów, wspólnie z Tobą przeprowadzimy strategiczną transformację cyfrową i zbudujemy organizację w pełni opartą o dane.

 

BENEFIT

 

Pozwala na zidentyfikowanie obszarów wymagających zmian i transformację Twojej organizacji na w pełni opartą o dane.

DATA & TECHNOLOGY AUDIT

Data & Technology Audit ułatwia wybór i wdrożenie technologii, które przyniosą największe korzyści dla Twojego biznesu.

Czytaj więcej

Jeśli chcesz wiedzieć:

 

Które z dostępnych rozwiązań technologicznych będą realnie wpływały na biznes i wspierały marketing?
Jak wybrać te najlepsze, najbardziej dopasowane do potrzeb Twojej firmy i najbardziej optymalne kosztowo?
Jak efektywnie połączyć różne rozwiązania technologiczne i umożliwić łatwy przepływ danych oraz wiedzy?

 

Data & Technology Audit jest rozwiązaniem, które udzieli odpowiedzi na te pytania.

 

Jest to proces, który pozwala na wypełnienie luki pomiędzy potrzebą biznesową a technologią. Ustrukturyzowane i strategiczne podejście oraz nasze doświadczenie pozwala na wybranie najlepszych i najbardziej optymalnych rozwiązań dla Twojego biznesu.

 

W ramach Data & Technology Audit zaczynamy od dokładnego zrozumienia wymogów i celów biznesowych. Kolejnym krokiem w procesie jest przygotowanie dopasowanej do potrzeb i celów, mapy narzędzi i ich połączeń. Ostatnim etapem jest pełna konfiguracja, wdrożenie i przeszkolenie pracowników Twojej firmy z wykorzystywania wdrożonej technologii w praktyce.

 

Dzięki Data & Technology Audit, w sposób efektywny, wybierzesz i wdrożysz technologie, które będą miały strategiczny wpływ na rozwój Twojego biznesu.

 

BENEFIT

 

Pozwala na zaoszczędzenie czasu i budżetu oraz wybranie oraz wdrożenie technologii, które najlepiej odpowiedzą na potrzeby Twojego biznesu.

Portfolio Optimization

Portfolio Optimization pozwala na optymalizację budżetów marketingowych w ramach całego portfolio produktów lub marek w celu maksymalizacji ROI i wzrostu całego biznesu.

Czytaj więcej

Jeśli Twoje wyzwania to:

 

Jak mądrze zarządzać całościowym budżetem marketingowym?
Jak go podzielić pomiędzy marki i/lub rynki, aby odblokować wzrost biznesu?

 

Portfolio Optimization jest rozwiązaniem dla Ciebie.

 

Jest to autorskie rozwiązanie pozwalające na optymalizację podziału budżetów marketingowych w ramach całego portfolio między marki, media oraz w czasie (w przypadku klientów międzynarodowych – również pomiędzy rynki).

 

Portfolio Optimization bazuje na szeregu uproszczonych modeli ekonometrycznych, które – przy zachowaniu jakości kluczowych wyników – pozwalają na przetestowanie większej liczby marek w ramach portfolio (w porównaniu do pełnych modeli MMM), ze względu m.in. na mniejszą czasochłonność.

 

W konsekwencji Portfolio Optimization pozwala zachować balans pomiędzy minimalizacją kosztów analiz, a maksymalizacją jakości i rzetelności otrzymanych rekomendacji. Analiza dostarcza jasnych, opartych na danych, aplikowalnych rekomendacji do zarządzania portfolio produktów lub marek.

 

BENEFIT

 

Optymalizacja budżetów marketingowych między marki, media oraz w czasie (również między rynki – jeśli mowa o Kliencie funkcjonującym na wielu rynkach).

CAPABILITY DEVELOPMENT

Capability Development – rozwijaj kompetencje swojego zespołu i firmy w zakresie analityki, badań, danych oraz technologii marketingowych.

Czytaj więcej

Jeśli Twoje wyzwania to:

 

Jak budować organizację, która wyprzedzi konkurencję dzięki praktycznej wiedzy? Jak czerpać najwięcej wartości z danych, którymi dysponujesz?

 

Od czego zacząć, aby odblokować potencjał ze zbierania, przetwarzania i analizowania danych w Twoim zespole czy firmie?

 

Jesteśmy po to, aby Cię wesprzeć w budowaniu wiedzy i ekspertyzy! Wiedzy nie tylko teoretycznej, ale przede wszystkim pochodzącej od praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzimy dedykowane i dopasowane do indywidualnych potrzeb Twoich, Twojego zespołu czy firmy szkolenia z bogatego zakresu: badań konsumenckich, modelowania ekonometrycznego i analiz statystycznych, analityki internetowej, wykorzystania najważniejszych narzędzi takich jak Google Analytics lub HotJar. Uczymy jak stworzyć własne analizy w narzędziach business inteligence. Na praktycznych przykładach pokazujemy czym są strategie danych, które odpowiedzą na wyzwania rynku, w tym cookieless.

 

Poprzez dzielenie się konkretną wiedzą pomagamy naszym Klientom tworzyć kompetentne zespoły, które odnajdą się w świecie danych i technologii.

 

BENEFIT

 

Budowanie wiedzy oraz nowych kompetencji w organizacji, a także doskonały sposób na motywację pracowników oraz wyprzedzenie konkurencji.

JAK MOŻEMY CI POMÓC?​

JEŻELI CHCESZ ŻEBYŚMY POMOGLI ZAADRESOWAĆ TWOJE WYZWANIA