BRAND EXPERIENCE

Buduj i zwiększaj siłę swojej marki. Planuj marketing mądrze, w oparciu o rekomendacje płynące z analiz efektywności kreacji, komunikacji, kanałów. Monitoruj zmieniające się trendy, postawy, zachowania konsumentów i reaguj na nie.

BRANDED CONTENT STUDY

Branded Content Study to rozwiązanie pozwalające na zrozumienie, jak działania polegające na lokowaniu marki lub produktu wpływają na postrzeganie i pozycję marki na tle konkurencji.

Czytaj więcej

Jeśli chcesz wiedzieć:

 

Co dały Twojej marce działania branded contentowe?
Jak została oceniona obecność marki w reklamie, serialu, filmie, programie, teledysku, …?
Jakie zmiany można wprowadzić do kolejnych aktywacji?

 

Branded Content Study jest rozwiązaniem, które udzieli odpowiedzi na te pytania.

 

To badanie ilościowe zaprojektowane w celu zmierzenia wpływu lokowania marki lub produktu na pozycję marki na tle konkurencji. Badanie może być przeprowadzone w schemacie eksperymentalnym (grupa kontrolna i testowa) lub przeprowadzone w sposób standardowy (pomiar pre i post).

 

Dzięki Branded Content Study jesteś w stanie ocenić efektywność lokowania i  realny wpływ działań branded contentowych na kluczowe wskaźniki biznesowe Twojej marki.

 

BENEFIT

 

Pozwala na weryfikację opłacalności inwestycji w lokowanie marki oraz określenie, które treści są najbardziej opłacalne z punktu widzenia Twojego biznesu.

INFLUENCER IMPACT STUDY

Influencer Impact Study to rozwiązanie pozwalające na zrozumienie, jak ekspozycja marki lub produktu w treściach zamieszczanych przez Influencerów wpływa na pozycję marki na tle konkurencji.

Czytaj więcej

Jeśli chcesz wiedzieć:

 

Czy warto zainwestować w influencer marketing, czyli promocję marki lub produktu przez Influencerów?
Jak i czy marka pasowała do Influencera i jego twórczości?
Którzy influencerzy najbardziej korzystnie wpłynęli na Twój biznes?
Jak przełożyć wnioski z obecnych działań na przyszłe akcje z influencerami?

 

Influencer Impact Study jest rozwiązaniem, które udzieli odpowiedzi na te pytania.

 

To badanie ilościowe zaprojektowane w celu zmierzenia wpływu ekspozycji marki lub produktu w treściach zamieszczanych przez Influencerów na pozycję i postrzeganie marki na tle konkurencji. Badanie to wykonywane jest w schemacie eksperymentalnym (grupa testowa vs kontrolna – przez porównanie wyników) i sprawdza czy współpraca z influencerami przyczyniła się do wzmocnienia marki.

 

Dzięki Influencer Impact Study jesteś w stanie ocenić realny wpływ działań z Influencerami na kluczowe wskaźniki biznesowe Twojej marki.

 

BENEFIT

 

Pozwala na diagnozę i weryfikację opłacalności i korzyści, jakie daje marce współpraca z Influencerami.

PODCAST IMPACT STUDY

Podcast Impact Study to rozwiązanie pozwalające na zrozumienie, jak ekspozycja marki lub produktu w podcastach wpływa na pozycję marki na tle konkurencji.

Czytaj więcej

Jeśli chcesz wiedzieć:

 

Czy warto zainwestować w promocję marki/produktu w podcaście?
Jak i czy marka pasowała do podcastu, Podcastera i jego twórczości?
Którzy Podcasterzy i które podcasty najbardziej korzystnie wpłynęły na Twój biznes?
Jak przełożyć wnioski z obecnych działań na przyszłe akcje z Podcasterami i sprzwdzić efektywność reklam w podcastach?

 

Podcast Impact Study jest rozwiązaniem, które udzieli odpowiedzi na te pytania.

 

To badanie ilościowe zaprojektowane w celu zmierzenia wpływu ekspozycji marki lub produktu w podcastach na pozycję i postrzeganie marki na tle konkurencji. Badanie to wykonywane jest w schemacie eksperymentalnym (grupa testowa vs kontrolna – przez porównanie wyników) i sprawdza czy działania twórców podcastów i reklama w podcastach przyczyniły się do wzmocnienia marki.

 

Dzięki Podcast Impact Study jesteś w stanie ocenić realny wpływ współpracy z twórcami podcastów na kluczowe wskaźniki biznesowe Twojej marki.

 

BENEFIT 

 

Pozwala na diagnozę i weryfikację opłacalności i korzyści, jakie daje marce współpraca z Twórcami podcastów i obecność w podcastach.

FULL CREATIVE TESTING

Full Creative Testing to rozwiązanie pozwalające na kompleksową ocenę i testowanie kreacji na różnym etapie jej przygotowania.

Czytaj więcej

Jeśli chcesz wiedzieć:

 

Które z kreacji najlepiej oddają pozycjonowanie Twojej marki?
Które kreacje zostaną najlepiej odebrane i zrozumiane przez grupę docelową?
Które elementy w idei i samej kreacji należy wzmocnić, a które stonować?

 

Full Creative Testing jest rozwiązaniem, które udzieli odpowiedzi na te pytania.

 

To rozwiązanie zaprojektowane do pogłębionego testowania kreacji. Pozwala sprawdzić, która kreacja jest bardziej atrakcyjna dla konsumentów, która jest odpowiednio dopasowana do obecnej sytuacji oraz która lepiej wpływa na atrybuty marki: buduje znajomość, wizerunek i intencję zakupu. Full Creative Testing diagnozuje także testowane kopie pod względem brandingu, zrozumienia treści oraz szybkości z jaką budują badane asocjacje. Dodatkowo, testowane kreacje mogą zostać zdiagnozowane pod katem szeregu wskaźników określonych przez Ciebie.

 

Dzięki Full Creative Testing możesz podjąć decyzję o wyborze linii kreatywnej i skierowaniu materiału do produkcji opierając się w pełni o wyniki ilościowe, a także przetestować kreację na każdym etapie jej tworzenia – od skryptu, przez voiceover, stilomatic, animatic aż po jej pełną wersję.

 

BENEFIT 

 

Pozwala podjąć decyzję dotyczącą kierunku kreatywnego, a także ocenić, które kreacje lepiej osiągają zakładane cele marki i w jakim stopniu wpływają na kluczowe KPI.

AGILE CREATIVE TESTING

Agile Creative Testing to rozwiązanie pozwalające na szybką ocenę i testowanie kreacji na różnym etapie jej przygotowania.

Czytaj więcej

Masz potrzebę szybkiego przetestowania kreacji lub pomysłów?
Zastanawiasz się, które z kreacji są najbardziej atrakcyjne dla odbiorców?
Potrzebujesz wiedzieć, które kreacje zostaną najlepiej odebrane i zrozumiane przez grupę docelową?

 

Agile Creative Testing jest rozwiązaniem, które pomoże sprostać tym wyzwaniom.

 

To rozwiązanie zaprojektowane do szybkiego, ustandaryzowanego i efektywnego kosztowo testowania kreacji. Pozwala sprawdzić, która kreacja jest bardziej atrakcyjna dla konsumentów, która jest odpowiednio dopasowana do obecnej sytuacji (szczególnie w przypadku nagłych zmian), oraz która lepiej wpływa na atrybuty marki: buduje znajomość, wizerunek i intencję zakupu. Agile Creative Testing diagnozuje także testowane kopie pod względem brandingu, zrozumienia treści oraz szybkości, z jaką budują badane asocjacje.

 

Dzięki Agile Creative Testing możesz szybko przetestować kreację na każdym etapie jej tworzenia – od skryptu, przez voiceover, stilomatic, animatic, aż po jej pełną wersję i podjąć decyzje o dalszym kierunku działania i modyfikacji.

 

BENEFIT 

 

Pozwala szybko podjąć decyzję dotyczącą kierunku kreatywnego, a także ocenić, które kreacje mają największy potencjał na osiągnięcie zakładanych celów marki i w jakim stopniu wpłyną na kluczowe KPI.

FULL COMMUNICATION STUDY

Full Communication Study umożliwia skuteczną analizę komunikacji marketingowej. Rozwiązanie to pozwala na zrozumienie, jak komunikacja wpłynęła na cele (KPI) marki – zarówno zasięgowe, komunikacyjne, jak i wizerunkowe. Tak dla całej kampanii, pojedynczych touchpointów, jak i różnych ich kombinacji.

Czytaj więcej

Jeśli chcesz wiedzieć:

 

Czy Twoja kampania przyniosła oczekiwane zmiany w pozycji marki na odpowiednich KPI?
Jaki jest wpływ każdego działania komunikacyjnego na poszczególne etapy lejka sprzedażowego (funnel), a jaki na parametry wizerunkowe?
Jaki był zasięg efektywny całej kampanii, ale i pojedynczych touchpointów? Co warto ograniczyć, a co wzmocnić w następnej kampanii?

 

Full Communication Study jest rozwiązaniem, które udzieli odpowiedzi na te pytania, a tym samym pozwoli ocenić efektywność kampanii.

 

To badanie ilościowe zmian w pozycji marki po kampanii prowadzonej w wielu kanałach komunikacji. Full Communication Study, oprócz zmian w KPI marki, daje wiedzę o efektach jej działań dla każdego kanału oraz pozwala zbadać, czy kampania była dobrze zrozumiana, zapamiętana oraz jak ocenione zostały kreacje. Pozwala także ocenić, która linia kreatywna była najbardziej efektywna w budowaniu KPI marki. Wyniki są zbierane na TG (grupie docelowej) kampanii.

 

Dzięki Full Communication Study zrozumiesz, jakie są synergie pomiędzy kanałami komunikacji, co działa (a co nie) w kreacjach i komunikacji, jakie działania warto zintensyfikować (a jakie ograniczyć) oraz na co zwracać uwagę przy kolejnych kampaniach.

 

BENEFIT 

 

Planowanie kolejnych kampanii w oparciu o dane o faktycznej realizacji celów komunikacyjnych. Możliwość optymalizacji zasięgu na poziomie całej kampanii. Analiza pozycji marki na tle konkurencji, ocena kreacji i efektywności komunikacji.

JAK MOŻEMY CI POMÓC?​

JEŻELI CHCESZ ŻEBYŚMY POMOGLI ZAADRESOWAĆ TWOJE WYZWANIA