Jak zoptymalizować media PAID, rozwinąć media OWNED oraz umocnić pozycję mediów EARNED? O korzyściach Modelowania POEM. 

W dobie dynamicznie zmieniających się trendów społecznych, kulturowych oraz technologicznych coraz ciężej nadążyć za potrzebami i oczekiwaniami konsumentów. Zmiany w podejściu do planowania mediów są nieuniknione, jednak decyzje związane z ich implementacją mogą stanowić wyzwanie. Narzędziem pomocnym w budowaniu skutecznej strategii marketingowej może być Modelowanie POEM, które pozwala znaleźć odpowiedzi na pytania jak zoptymalizować media płatne (Paid), jak rozwinąć media własne (Owned) oraz umocnić pozycję mediów pozyskanych (Earned).

W obliczu ciągłych zmian w sposobie konsumowania treści przez odbiorców, pojawiają się nowe możliwości i wyzwania dla klientów i marketerów.

Dotychczas w strategiach dominowały media płatne, czyli wszystkie treści publikowane w ramach płatnych reklam. Rosnąca popularność i znaczenie mediów własnych marki oraz mediów pozyskanych, postawiła przed klientami i zespołami mediowymi wyzwanie, w jaki sposób skutecznie dotrzeć do odbiorców, gdy szum informacyjny jest coraz większy? Odpowiedzią na to pytanie może być modelowanie POEM, które pozwala dokładnie wskazać, za jaką część sprzedaży (czy innego ważnego wskaźnika biznesowego) odpowiada każdy element marketing-mixu.

Modelowanie strukturalne mediów Paid, Owned oraz Earned (w skrócie Modelowanie POEM) to jeden z produktów analitycznych dostępnych w ofercie YOTTA. Modelownie to, dzięki wykorzystaniu zaawansowanych metod statystycznych, pozwala odkryć jakie są pośrednie i bezpośrednie zależności między kanałami Paid, Owned oraz Earned oraz zrozumieć, jaki wpływ każdy z kanałów ma na wyniki biznesowe.

Modelowanie POEM obejmuje wszystkie korzyści wynikające z modelowania MMM 2.0, czyli między innymi pogłębioną dekompozycję analizowanego KPI, uwzględniającą czynniki zarówno mediowe, jak i niemediowe, informację o efektywności, efekcie AdStock, czy o tygodniowych optymalnych wagach inwestycji mediowych. Co więcej, wszystko powyższe analizowane jest na bardzo szczegółowym, niespotykanym dotychczas na rynku poziomie. Dodatkowo POEM uwzględnia w swojej analizie media Owned i Earned, wskazuje zależności między tymi kanałami oraz mediami Paid, dzięki czemu umożliwia wizualizację ścieżki zakupowej konsumenta oraz interakcji/synergii mediów. Narzędzie pogłębia analizę mediów online i pozwala na zoptymalizowanie roli poszczególnych mediów POE na ścieżce zakupowej przez optymalizację treści w nich umieszczanych.

Badanie POEM uwzględnia wszystkie działania mediowe z okresu co najmniej 2 lat, zwieńczeniem projektu jest raport zawierający szereg wniosków biznesowych oraz rekomendacji. Podobnie jak MMM 2.0, POEM posiada moduł optymalizacyjny, który jest obligatoryjny i dodatkowo dostarcza 3 przykładowe/zoptymalizowane pod kątem ROI scenariusze podziału budżetu na poszczególne kanały mediowe. Modelowanie POEM jest produktem stworzonym przez Data Analytics, w związku z tym charakteryzuje się indywidualnym podejściem do potrzeb klienta, a także szczegółowo odpowiada na jego pytania oraz potrzeby biznesowe. Modelowanie POEM jest najbardziej zaawansowanym produktem w ofercie YOTTA, a poziom wnikliwości wniosków i rekomendacji produktu finalnego zdecydowanie wyprzedza standardy rynkowe.

Analizę można także rozszerzyć o dodatkowe narzędzia, czyli Media Impact Simulator lub Media Impact Optimizer (spersonalizowane narzędzia optymalizacyjne), które ułatwiają zespołom oraz Klientom planowanie mediów w przyszłości. Narzędzia te pozwalają na porównanie rezultatów biznesowych dla różnych scenariuszy inwestycji mediowych.

Inspiracją do stworzenia Modelowania POEM była potrzeba odkrycia działań, jakie należy przeprowadzić w kanale, by w pełni wykorzystać jego potencjał na każdym etapie ścieżki zakupowej. Modelowanie POEM jest naszą reakcją na dynamiczne zmiany w konsumpcji mediów i stanowi cenne źródło informacji biznesowych, które z pewnością warto wykorzystać w planowaniu strategii marketingowych.

CASE STUDIES

Zobacz jak nasze podejście wdrażamy w praktyce.

Poznaj  nasze case studies.

JAK MOŻEMY CI POMÓC?​

JEŻELI CHCESZ ŻEBYŚMY POMOGLI ZAADRESOWAĆ TWOJE WYZWANIA