JAK – DZIĘKI POPRAWIE DOŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA (UX) – PODNIEŚĆ CONVERSION RATE O 22%?

Nasz Klient, działający w branży usług finansowych, wykorzystywał własną stronę internetową do generowania zainteresowania swoimi usługami. Stanowiła ona także jeden z pierwszych kroków w procesie sprzedażowym ​ (Upper Funnel).​ Po pewnym czasie prowadzenia serwisu Klient zauważył, że strona nie realizuje stawianych przed nią celów. Wykorzystując wewnętrzne zasoby (in-housing) zdecydował się na przeprowadzenie szeregu modyfikacji. Niestety one również nie przyniosły spodziewanych rezultatów.

WYZWANIE

Po przeprowadzeniu działań in-house, Klient wiedział już, że sposób, w jaki została zaprojektowana i zbudowana strona www, ograniczał szanse realizacji założonych KPI i wpływał negatywnie na efektywność kampanii marketingowych.

Dotychczasowe próby badania jakości User Experience i jego poprawy na własną rękę nie przynosiły rezultatów.

Przystępując do pracy zidentyfikowaliśmy, że największym wyzwaniem był zaburzony przepływ użytkowników przez stronę główną. Korzystała z niej bardzo duża liczba użytkowników. Niestety strona nie umożliwiała im łatwego dotarcia do formularzy produktowych i kontaktowych. Często była etapem, na którym użytkownik kończył wizytę bez dokonania żadnej, istotnej z punktu widzenia biznesu, akcji.

Rozwiązanie

Po analizie sytuacji zaproponowaliśmy wykorzystanie Website Experience Booster.

Działania prowadzące do optymalizacji strony rozpoczęliśmy od wnikliwej analizy zachowania użytkowników, na każdym etapie ich kontaktu z serwisem, prowadzącym do zostawienia kontaktu (Lead) na stronie.

Sprawdziliśmy sposób, w jaki użytkownicy korzystali ze strony. Zmierzyliśmy, jak często realizowane były najważniejsze zdarzenia.

Ta wiedza umożliwiła nam zaprojektowanie konkretnych testów i różnych wersji (A/B/…) wybranych stron. Zmodyfikowaliśmy pojedyncze elementy serwisu i monitorowaliśmy zmiany we współczynnikach konwersji.

Efekt

Rezultatem wdrożenia zarekomendowanych zmian był wzrost wejść na strony produktowe i kontaktowe o 22%.

Zauważyliśmy również powiązanie tego wyniku ze zwiększeniem ilości potwierdzonych, „gorących” leadów o 0.61 p.p.

Dowiedzieliśmy się, które elementy strony prowadziły od przerwania ścieżki konwersji, a które pomagały w jej dokonaniu.

Klient otrzymał gotową, kompleksową strukturę analityczną do raportowania zachowania użytkowników na stronie. Dzięki tej wiedzy, jego kampanie zaczęły osiągać stawiane przed nimi cele.

Dodatkową korzyścią było zebranie uzyskanej w projekcie wiedzy w dokumencie ‚Best Practices’ i kluczowe wnioski do wykorzystania przy projektowaniu kolejnych, nowych stron.

CASE STUDIES

Zobacz jak nasze podejście wdrażamy w praktyce.

Poznaj  nasze case studies.

JAK MOŻEMY CI POMÓC?​

JEŻELI CHCESZ ŻEBYŚMY POMOGLI ZAADRESOWAĆ TWOJE WYZWANIA